CDA fractie stelt het college van B&W vragen over parkeeroverlast Ool

Foto: CDA Roermond

Betreft: schriftelijke vragen art. 43 op grond van R.v.O inzake parkeeroverlast Ool

Roermond, 5 augustus 2022

Geacht college van B&W,
Wij ontvangen vanuit diverse inwoners uit Ool en omgeving signalen dat er in Ool in toenemende mate sprake is van parkeeroverlast. Parkeeroverlast die ontstaat doordat bezoekers van buiten Ool het gebied (op warme dagen) bezoeken.
Dit ondanks het feit dat er in dit gebied parkeerverboden gelden en de infrastructuur er daar niet op ingericht is. Wij verwijzen hiervoor ook naar de brandbrief van buurtvereniging St. Johannus Nepomucenus van januari 2022, die in juni jl. mede door ons is geagendeerd en besproken in de commissie BM.

Bewoners van Ool geven aan dat er regelmatig handhavingsverzoeken bij de gemeente worden ingediend. Hoewel de handhavers zich wel laten zien, rijden ze alleen langs en ondernemen ze volgens de omwonenden geen actie.

Het bovenstaande leidt voor de CDA-fractie tot de onderstaande vragen:

  1. Is het college bekend met de bovengenoemde parkeeroverlast en de gebrekkige handhaving in Ool?
  2. Kloppen de signalen dat handhavers in Ool alleen langsrijden en niet ingrijpen om deze onwenselijke situatie daar tegen te gaan? Wat is daarvan de reden?
  3. Indien het antwoord onder 2. ja is: Is het college het met de CDA-fractie eens dat de gemeente op deze manier niet voldoet aan de ‘publieke dienstverlening met een menselijke maat’, zoals is opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026?
  4. Wat gaat het college (op korte termijn) doen om de onwenselijke parkeersituatie in Ool een halt toe te roepen en de klachten van de bewoners serieus te nemen en op te lossen?
  5. Is het college voornemens om ook voor de lange termijn in Ool maatregelen te treffen, zodat deze onwenselijke situatie structureel wordt opgelost? Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van de infrastructuur, etc. Graag vernemen wij welke maatregelen het college voor ogen heeft.
  6. Wat gaat het nieuwe college doen inzake het aspect ‘handhaving’ in onze gemeente? Vandaag lezen we in de krant (‘Nog steeds vogelvrij op de Maasplassen’, dagblad De Limburger 5-8-22) dat het op en rond het water op een vrijstaat lijkt. Ook in de wijken laat handhaving te wensen over en wordt op gezette tijden veel overlast ervaren (verrommeling, verkeer, geluid, criminaliteit). Is het college het met de CDA-fractie eens dat de handhavingscapaciteit bij de gemeente Roermond moet worden uitgebreid? Wanneer kunnen we een voorstel tegemoet zien om onze handhaving op het gewenste niveau te krijgen?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet.
namens de CDA fractie

Marc Breugelmans, Angely Waajen en Faruk Aslankurt

Cookieinstellingen