Reactie van de gemeente Roermond op weigering vergunning lampionnenoptocht

Foto: FotoRieth via Pixabay

Naar aanleiding van onze persvragen over de lampionnen tocht op de Maasplassen de reactie van de gemeente Roermond.

We hebben nog steeds te maken met een pandemie, waarbij de besmettingscijfers weer oplopen. Daar kunnen we als gemeente bij vergunningaanvragen voor evenementen niet lichtzinnig mee omgaan. Wij moeten plannen daarom toetsen aan de geldende noodverordening. Wij begrijpen de reacties van mensen die zeggen: “Je kunt toch niet verbieden dat we met bootjes varen.” En dat klopt ook. Ook snappen dat er onbegrip is bij sommige mensen, want hoe kun je elkaar nu besmetten als je in bootjes zit die voldoende afstand van elkaar houden. Als dit echter in georganiseerd verband gebeurd is er sprake van een evenement. De evenementenorganisator is op dat moment verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en deelnemers en daarmee ook voor de naleving van de coronamaatregelen en het toezicht hierop.

Evenementenorganisatoren moeten daarom verplicht een “Covidplan” maken waarin zij onder andere aangeven hoe de coronamaatregelen worden nageleefd en hoe daarop wordt toegezien. Dat gaat bij de Lampionnenoptocht bijvoorbeeld over het voorkomen dat er mensen uit verschillende gezinnen op een bootje zitten zonder voldoende afstand te houden. Maar ook over het borgen van voldoende afstand tussen al die mensen die op bepaalde punten langs de route komen kijken naar het spektakel of over de wijze van registratie van deelnemers en bezoekers.

Dat dit voor sommige evenementen ondoenlijk is begrijpen wij heel goed. Er gaan in deze tijd dan ook meerdere evenementen niet door in ons land. Maar er is geen alternatief. Voor iedereen gelden op dit moment extra strenge eisen, dat geldt ook voor evenementenorganisatoren. De volksgezondheid weegt hierin het zwaarst en de noodverordening biedt de kaders om deze t beschermen.

 Hoe is nu de vergunningaanvraag verlopen?

Op 11 september heeft de gemeente een vergunningaanvraag ontvangen voor de lampionnenoptocht. Hoewel de gemeente eerder al bij de organisatie erop had gewezen dat de vergunningaanvraag ook een Covidplan moet hebben, zat deze er niet bij. Op basis daarvan kan de gemeente geen vergunning verlenen. Dat is ook aan de organisatie medegedeeld. Ook is aangegeven dat de tijd te kort zou zijn om nog een nieuwe vergunningaanvraag mét covidplan op een zorgvuldige manier te kunnen beoordelen. Normaalgesproken dient een vergunningaanvraag voor een evenement 8 weken voor het evenement te worden aangevraagd. Dit moet namelijk beoordeeld worden door meerdere deskundigen en tijdens de pandemie ook door de veiligheidsregio.

Op woensdag 16 september heeft de gemeente alsnog een “Covidplan” ontvangen. Hoewel eerder aangegeven dat de tijd hiervoor te kort zou zijn is er uit coulance toch nog grofmazig naar het plan gekeken, ook door de veiligheidsregio. Deze bleek echter onvoldoende waarborgen te bevatten dat de coronamaatregelen kunnen worden nageleefd en dat hier door de organisatie ook op wordt toegezien. Daarmee kan en mag de gemeente geen vergunning verlenen voor dit evenement.

Wij zien reacties online van mensen die aangeven toch de route te gaan varen. Dat is op zichzelf natuurlijk niet verboden. De gemeente doet echter wel een dringend beroep op de verantwoordelijkheid van mensen. Een dergelijk evenement kan een grote aantrekkingskracht hebben op bezoekers. Indien mensen daardoor onvoldoende afstand van elkaar kunnen houden levert dat onveilige situaties op. Ook hier geldt weer: alleen samen krijgen we corona onder controle.