Deel 7 van de Algemene beschouwingen Roermond 2021: Vincent Zwijnenberg van de VVD: Er is geen appeltje voor de dorst meer!

Op donderdag 12 november 2020 stelt de raad van Roermond de gemeentebegroting 2021 vast.

In de aanloop naar de raadsvergadering toe maken de fractievoorzitters bekend wat hun visie op de gemeentebegroting 2021 is. Daartoe zijn er in het weekend van 24/25 oktober 2020 videoboodschappen opgenomen, waarvan er in de periode van 1 tot en met 10 november 2020 dagelijks één zal worden gepubliceerd. Vandaag deel 7 Vincent Zwijnenber van de VVD.

De schriftelijke bijdrage van de VVD:

 

Er is geen appeltje voor de dorst meer!

Gemeentepolitiek, misschien voor u de ver-van-m’n-bed-show, maar u leest het goed. Het begrotingsjaar 2021 van de gemeente Roermond kent een tekort. Schraalhans wordt keukenmeester! De meerjarenbegroting in 2024 sluit ternauwernood met een overschot van € 7.000,00 op een begrotingstotaal van bijna € 170 miljoen. De financiële buffers uit het verleden zijn uitgeput. Om wat meer financiële ruimte te krijgen is de minimum algemene reserve (het spaarpotje van Roermond) in deze bestuursperiode al een keer verlaagd met € 1 miljoen. Een aantal projecten wordt om dezelfde reden doorgeschoven naar 2021. In de Begroting 2021 is geen ruimte om nieuwe dingen te doen. Het wordt tot 2022 billenknijpen en vooral hopen dat er zich geen tegenvallers aandienen. Toch een hoera, zegt het voort, we hebben op papier een sluitende meerjarenbegroting! Maar is dat voor 2025 en volgende jaren ook het geval? Zelfs ‘Joost mag het weten’ weet het deze keer niet!

Het coalitieakkoord kan wel een likje verf gebruiken. Het Roermond van morgen vraagt om politiek die niet van gisteren is. Gisteren is vandaag niet. Vandaag moeten de keuzes voor morgen worden gemaakt. En dat is best lastig als je financiële middelen nauwelijks voldoende zijn om dat wat je moet doen te kunnen blijven doen.

Voor twee opvallende zaken vragen we, ondanks de bijzondere omstandigheden waarin we op dit moment verkeren, uw aandacht in deze bijdrage.

Veiligheid

Omvatte het beleid integrale veiligheid in het verleden ook de portefeuilles van de wethouders, in de Begroting 2021 beperken de veiligheidsthema’s zich alleen nog tot de portefeuille van de burgemeester. De klassieke opvatting over veiligheid, met haar ‘interne partners’ politie en justitie, is weer terug op tafel. Wel zo gemakkelijk, als je naar de breedte van het eigenlijke integrale veiligheidsbeleid kijkt. Dat het succesvolle Retail Interventie Team (RIT) ineens uit de begroting is verdwenen, spreekt boekdelen. Wat bijvoorbeeld te denken van de aanhoudende overlast van de coffeeshops, zwerfafval, dumping bij afvalbakken en vuurwerkoverlast? Of van veilig in en om de school, onvoldoende straatverlichting, jeugdcriminaliteit of van problematische individuele jongeren? De VVD mist bovendien de vertrouwde samenwerking met de ‘externe partners’ zoals onderwijs- en welzijnsinstellingen, woningbouwverenigingen en de keuzes van onze inwoners. Om nog maar te zwijgen over de dwarsverbanden tussen de veiligheidsthema’s, de combinatie met handhaving en de stevige nadruk op maatschappelijk resultaat.

Lokale economie

De dreigende tweede golf van het coronavirus komt al weken in alle nieuwsuitzendingen voor en kan ons land op ongekende wijze raken. In allerlei sectoren wordt er keihard geknokt om dit virus de kop in te drukken, de economie weer op gang te krijgen en de nadelige effecten van de crisis zo klein mogelijk te houden. Ook in Roermond! Complimenten en bijzonder dank hiervoor! De interessante vraag is of ons centrum-linkse college het maximale doet om de lokale economie weer op gang te krijgen. Die vraag zal zeker aandacht van onze fractie krijgen tijdens de Algemene Beschouwingen. Recht uit het hart, recht uit ons hart, voor de stad en haar inwoners en gebruikers!

Let op elkaar en blijf gezond! Natuurlijk blijven wij voor u ook op 1,5 meter bereikbaar. U vindt onze gegevens op onze website https://roermond.vvd.nl/mensen.

Vincent Zwijnenberg en Ernest Oele, namens de Roermondse VVD-fractie

Download versie –