Deel 10 van de Algemene beschouwingen Roermond 2021- Selami Coskun: “Corona discrimineert niet !”

Op donderdag 12 november 2020 stelt de raad van Roermond de gemeentebegroting 2021 vast.

In de aanloop naar de raadsvergadering toe maken de fractievoorzitters bekend wat hun visie op de gemeentebegroting 2021 is. Daartoe zijn er in het weekend van 24/25 oktober 2020 videoboodschappen opgenomen, waarvan er in de periode van 1 tot en met 10 november 2020 dagelijks één zal worden gepubliceerd. Vandaag deel 10 Selami Coskun van Denk Roermond.

Corona discrimineert niet !

Terwijl ik de mooie woorden van de begroting lees, zie ik dat de informatie van deze begroting is achterhaalt. We bevinden ons *inmiddels* in een tweede golf. Tijd van onzekerheid *die* voor mij als 32 jarige Roermondenaar nieuw is. Net als alle Roermondenaren hoop ik dat wij weer terug kunnen naar de tijd zoals we die altijd hebben gehad.

In de gemeente begroting zien we dat het college voorstellen doet maar *zich* ook realiseert dat er door corona alles anders kan verlopen. Toch besluit het college om bepaalde investeringen te doen zoals het geven van miljoenen euro aan subsidie voor het theater hotel de oranjerie. Dit terwijl de cultuursector in de breedste zin van het woord het op dit moment lastig krijgt. *Het is nog maar de vraag of alle theaters nog wel overeind blijven.*

den van crises kan je twee dingen doen; Je kan als lokale overheid juist geld uitgeven om na de crises er sterker uit te komen, investeren dus, of je gaat nu bezuinigen op grote uitgaven om vooral de crisistijd financieel goed door te komen.

De werkelijkheid haalt alle beleidstukken in en deze begroting spreekt dit ook niet tegen. Niemand heeft een glazenbol en we moeten er samen uit komen. Daarom stelt de fractie van DENK voor om de begroting op basis van drie thema’s te bekijken die we als basis zien voor onze samenleving.

1: Welzijn:

Welzijn nemen wij bij deze als een kapstok- begrip waarbij wij zorg, onderwijs en alle andere immateriële basisbehoeften van de Roermondenaren willen garanderen. Het kan ook zijn dat je vanuit de wetgever geen taak opgelegd krijgt om bepaalde welzijnshandelingen uit te voeren maar dat je dit als Gemeenteraad oppakt met voorbeelden zoals Het uitdelen van gratis mondkapjes. *“Daar gaan wij niet over”, is makkelijk gezegd. Laten we kijken naar hoe we iets wel kunnen verwezelijken.* Ook willen we dat deze begroting garandeert dat niemand tussen wal en schip valt en niemand van het kastje naar het muur wordt gestuurd omdat het gemeentelijke taak is. Denk daarbij aan het regelen van vervoer voor mensen die geen mogelijkheid hebben om een coronatest te laten uitvoeren.

2: Inkomen:

Iets wat mensen ook onzeker maakt is het inkomen. Natuurlijk voeren wij als gemeente geen *inkomenspolitiek*. *Echter, het zijn bijzondere tijden, de werkelijkheid is dat een serieus gedeelte van onze stad in armoede leeft en dat mensen steeds meer beroep doen op de voedselbank. Als gemeente moeten we in onze begroting vangnetten opzetten voor mensen die in deze moeilijke tijd hun inkomen verliezen. Natuurlijk hebben we in Nederland vanuit de sociale stelsels verschillende zekerheden ingebouwd maar of je het daarmee redt als inwoner van de stad is een grote vraag. In de begroting stellen wij voor om een inkomens ondersteunende projecten te organiseren en deze te combineren met bestaande middelen. Een student zonder laptop kan er misschien via stichting leergeld eentje krijgen maar wie garandeert of de ouders de internetverbinding per maand kunnen afbetalen zodat hun kind kan studeren ? Dit soort inkomensondersteunende pakketten zien we op korte termijn, tijdens de pandemie als een noodzaak voor Roermond.

3: Iedereen telt mee !

Zoals de titel beaamt discrimineert coronavirus niemand. Voor iedereen is het een gevaar en het raakt ons allen. Toch zien we dat bepaalde mensen in onze stad minder gebruik maken van voorzieningen waar ze eigenlijk recht op hebben. Ook heeft dit college een onvoldoende gescoord op het gebied van diversiteit. Jarenlang wordt op dit dossier onder het niveau gepresteerd en zelfs de begrote bedragen voor diversiteit worden niet uitgegeven. In de begroting voor 2021 zien we op dit onderwerp ook geen enkel vooruitgang en ambitie.

Terwijl dit college tonnen geld heeft uitgegeven om de naam van Roermond bekendheid te geven, kreeg dit college een klap in het gezicht toen Amnesty International verklaarde dat er in Roermond mensenrechten worden geschonden. Het project sensing is een project waarbij mensen op basis van nationale kenmerk als potentieel dief worden gezien en dat alle verkeer op de hoofdwegen van Roermond in de gaten gehouden worden waarbij deze bigdata aan informatie , een groot aanslag is op onze privacy. In hoeverre komt dit overeen met het verhaal van dit college dat in Roermond iedereen meetelt ? Polarisatie is een groot gevaar voor de Roermondse samenleving maar deze loopt allang niet meer langs culturele aspecten. Het hele debat rondom corona leidt tot polarisatie waarbij de gemeente op korte termijn projecten moet uitvoeren om mogelijkheden te creëren voor burgers om ondanks alle fysieke afstand met elkaar in gesprek te blijven. We moeten juist nu investeren in saamhorigheid.

Als we deze drie punten kunnen waarborgen in de begroting van 2021 en geld overhouden, mag dit college best nieuwe bloembakken bestellen voor de binnenstad!

Downloaden bijdrage Selami Coskun

Alg. Beschouwingen Selami Coskun