Provincie Limburg, Waterschap Limburg, BIZ Willem-Alexander en Gemeente Roermond tekenen intentieovereenkomst Toekomstbestendig havenbedrijventerrein Willem­ Alexander

Foto:

Op 10 februari 2021 ondertekenen Provincie Limburg, Waterschap Limburg, BIZ Willem-Alexander en Gemeente Roermond de intentieovereenkomst Toekomstbestendig havenbedrijventerrein Willem­ Alexander.. Wethouder Waajen-Crins ondertekent deze namens de gemeente.

 Met het ondertekenen van deze intentieovereenkomst zetten ze een belangrijke stap in het gezamenlijk streven alle bedrijven op het bedrijventerrein tegen hoogwater te beschermen. Het plan waarin de kades naast bescherming tegen hoogwater bieden ook een logistieke functie krijgen  wordt hiermee concreterDoor hoogwaterbescherming te koppelen aan een logistieke functie wordt  

er naast hoogwaterveiligheid voor zowel bedrijven als de Mijnheerkensweg, bedrijfszekerheid geboden (en daarmee ook de zekerheid van banen). Ook worrdt er met deze maatregelen ook aan een verdere economische groei van het bedrijventerrein in combinatie met C0 vermindering door minder vrachtwagenbewegingen gewerkt ,wat kan leiden tot een een sterke positie van Roermond aan de Maas.

 De kades moeten wel gefinancierd worden,.  Door het ondertekenen van deze intentieovereenkomst kunnen we als gezamenlijke partijen een aanvraag doen voor de Europese Connected European Facility-Transport subsidie.