Interview: College Roermond over de gezamenlijke commissievergadering over organisatie-ontwikkeling etc.

Het college van B&W heeft de leden van raad en commissies, zonder voorafgaand stukken te versturen, meengenomen in de ervaringen van de afgelopen maanden en geeft een doorkijk naar de toekomst.