De gemeenteraad Roermond gaat donderdag beginnen aan een marathon vergadering van 14 uur

Foto:

Donderdag 8 juli start de laatste vergadering voor het zomerreces voor de Roermondse volksvertegenwoordigers. 

Er wordt om 9.00 uur begonnen en behoudens enkele pauzes blijven de ‘edelachtbare vrouwen en heren’ leden van de raad doorgaan tot 23.00 uur en als zij dan nog niet klaar zijn is het vervolg a.s. maandag vanaf 19.00 uur.

Voor deze vergadering is een stapel papier van bijna een meter nodig om te weten wat er allemaal besproken moet worden en waar dan een besluit over moet worden genomen.

Normaal is een raadslid ongeveer zeven tot acht avonden per maand in de weer maar in Roermond komen ze al snel aan het dubbele. In deze vergadering is de rode draad de financiële toekomst van Roermond. Een agenda die gaat gepaard met veel voorstellen waar in ieder geval geen consensus over is onder de 31 raadsleden. Achter de schermen heeft zich blijkbaar van alles afgespeeld om het beste er uit te halen voor de burgerij. Wat hier de uitkomst van zal zijn weten wij morgen of misschien pas maandag of zelfs dinsdag. 

De burgerij mort en tiert. Raadsleden worden bejegend om bepaalde voorstellen vooral niet te overwegen. Portefeuillehouders voelen hun stoelen wankelen. 

Wat een mooi vak ‘Volksvertegenwoordiger’.

Ik wens de burgers die het kunnen opbrengen de komende dagen veel luister en kijkplezier. 

120 Stukken als bijlage. Zeker 2500 pagina’s lees en studeerwerk in totaal.

Achteraf misschien het nodige leesplezier. 

 

Roermond Nieuws zit er bovenop en brengt verslag uit.