Ervaringsdeskundigen met een uitkering gevraagd

Foto: Pixabay
Ontvangt u een uitkering van de gemeente Roermond? Dan zoekt de Cliëntenraad Participatiewet u als ervaringsdeskundige.

De regels over de bijstand zijn opgenomen in de Participatiewet.  De gemeente doet haar best om de Participatiewet zo goed mogelijk uit te voeren voor haar burgers.

In de Participatiewet is opgenomen dat de gemeente advies moet vragen aan burgers die een uitkering ontvangen. Daarom bestaat in Roermond de Cliëntenraad Participatiewet. Deze raad geeft de gemeente gevraagd – maar ook ongevraagd – advies over de uitvoering van de bijstand en aanverwante regelingen.

De Cliëntenraad bestaat ervaringsdeskundigen en medewerkers van betrokken organisaties uit de stad. De Cliëntenraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. U ontvangt een kleine vergoeding per vergadering. Deze wordt niet in mindering gebracht op uw uitkering.

Lijkt u dit wat,  en kijkt u niet op tegen wat leeswerk, bel dan met Frank Janssen via telefoonnummer 0475 – 359 773 of stuur hem een mailtje via [email protected] 

Reacties