Ayo en Melissa Ajayi starten Youth Point op de Kemp

Foto:

Ayo en Melissa Ajayi starten Youth Point op de Kemp

Hey allemaal. Wij zijn Ayo en Melissa. We willen binnen onze kerk starten met een nieuw concept(bijeenkomst), speciaal gericht op jongeren en  dolescenten. Iedereen vanaf  het 1ste jaar van het middelbaar onderwijs, tot de leeftijd van 35 jaar is welkom op de bijeenkomst. Onze visie is het creëren van een veilige omgeving voor jongeren/ adolescenten met als doel, te kunnen groeien in geloof, plezier maken, contacten leggen met Christenen van jouw leeftijd, zelfontplooiing etc…

 Ayo en Melissa Ajayi uit Belgie starten deze maand (september) met Youth Point, in het Trefpunt aan de Javastraat op de Kemp in Roermond. Een vertrouwde plek voor jongeren en jong volwassenen tussen  de 12 en 35 jaar. We hadden een vraaggesprek met Melissa, ze vertelt alles over het nieuwe initiatief.

”Pastor Richard Hamer en zijn vrouw van gemeente de Deur(waar Melissa en Ayo lid van zijn) in Roermond, hadden het idee Youth Point, sinds lange tijd al in de planning staan” vertelt Melissa.

Ayo en ikzelf zijn als koppel vaak in interactie met de jeugd van de kerk. Dus het leek ons allen dan ook het meest geschikte moment, om God´s zegen te vragen om in deze bedieningsfunctie te mogen treden”.

”Het is de bedoeling dat wij als echtpaar het initiatief op ons nemen, als gelovige geloven we in de eerste plaats, dat God ons zal helpen met dit initiatief.

Maar we hebben ook reeds ervaring met het werken met jongeren. Ayo vanuit zijn tenniscarrière, waarbij hij les gaf aan kinderen en jongeren en ik van uit mijn jaren in de jeugdbeweging, expertise vanuit de zondagsschool en vanuit mijn opleiding als Bachelor verpleegkundige. Maar natuurlijk kunnen wij ook altijd terugvallen, op de expertise van Pastor Hamer en zijn vrouw zegt Melissa verder. Alle jongeren zijn welkom, ook jongeren die nog niet naar onze, of  naar een andere kerk gaan. Zo lang ze maar binnen de doelgroep vallen. De financiën voor de activiteiten zullen door de kerk gegeven worden, maar we kunnen soms ook een beroep doen, op  de  jongeren voor een kleine bijdrage.

De eerste activiteit gaat van start op zaterdag 19 september 2020. Het is de bedoeling dat er  maandelijks een ontmoetingsmoment zal plaatsvinden met de jongeren.