Op weg naar Donderhof: een uniek zorggebouw in centrum Donderberg

Bij Wonen-Limburg is maandagmiddag een overeenkomst ondertekend voor een zorgcentrum voor de allochtone gemeenschap op de Donderberg. Dit is een samenwerking tussen Wonen-Limburg, Proteion en zorgorganisaties op de Donderberg.
Foto: John Peters Fotografie

 P E R S B E R I C H T – Gisteren tekenden Wiel Ploegman, bestuurder Proteion, Wim Hazeu, bestuurder Wonen Limburg en de zorgondernemers Tülay Arslan en Wilma Wijts een intentieovereenkomst om te komen tot de ontwikkeling van een woonzorgcentrum op de Donderberg. Proteion ondersteunt de zorgondernemers en bewaakt de kwaliteit van de door hen verleende zorg. Wonen Limburg koopt de locatie aan van de gemeente Roermond. De bouw start in het najaar 2021.

 Na jaren braak te hebben gelegen komt er nu een invulling van het terrein aan Kasteel Hornstraat en Donderbergweg (tegenover het winkelcentrum). Op deze locatie ontwikkelen twee zorgondernemers, ondersteund door Proteion, samen met Wonen Limburg een uniek zorgconcept. Op de kavel komt het kleinschalig woonzorgcentrum ‘Donderhof’ waar plaats is voor 30 mensen met een intensieve zorgvraag en 16 appartementen in het sociale huursegment.

Culturele diversiteit

Uit onderzoek blijkt dat er op de Donderberg behoefte is aan een kleinschalige woon- zorgvoorziening waar 24 uurs zorg aanwezig is, zeven dagen in de week. Een belangrijk deel van de inwoners van de wijk Donderberg met een niet-westerse achtergrond zal de komende jaren zorg nodig hebben en veel van hun kinderen zullen deze zorg uiteindelijk niet (volledig) kunnen bieden. Met dit nieuwbouwplan wordt mogelijk dat, mensen die intensieve zorg nodig hebben, waardig oud kunnen worden op de Donderberg. In de eigen vertrouwde omgeving, waar rekening wordt gehouden met de leefwereld, taal, eetgewoonten, rituelen en gebruiken die passen bij de bewoners. De deur van het zorgcentrum staat open voor iedereen die zich er thuis voelt. Het zorgcentrum wil een afspiegeling zijn van de samenstelling van de wijk; maar ook mensen van buiten de Donderberg zijn welkom. Het zorgcentrum biedt werk- en leerplekken aan voor medewerkers met allerlei culturele achtergronden. Verder werkt het zorgcentrum nauw samen met andere ketenpartners in de wijk. Dit alles maakt het project uniek voor zowel Roermond én Limburg.

Mix van wonen en zorg

In het plan is een mix van wonen en zorg voorzien. Op de begane grond worden 15 zorgstudio’s voor mensen met dementie en 15 zorgstudio’s voor mensen met lichamelijke/somatische klachten gerealiseerd inclusief huiskamers en multifunctionele ruimtes.

De zorgondernemers zijn verantwoordelijk voor de zorg en benodigde ondersteuning van de bewoners met een intensieve zorgvraag op de begane grond. Dit doen zij vanuit een samenwerking met Proteion, die kleinschalige woonzorglocaties achter de schermen ondersteuning biedt (Powered by Proteion). Met deze samenwerkingsconstructie maakt Proteion kleinschalige 24-uurszorg voor een specifieke doelgroep, dichtbij in de wijk of het eigen dorp mogelijk.

Op zowel de 1e en de 2e verdieping worden 8 appartementen gerealiseerd in het sociale huursegment. Huurtoeslag is mogelijk voor deze appartementen. Verder wordt het project gasloos. Wonen Limburg onderzoekt op dit moment nog andere mogelijkheden om het project te verduurzamen.