Geen gepakeerde auto’s meer op de Markt van Roermond

Foto: thomasbiermann1807

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Roermond in meerderheid besloten om na 15 jaar de geparkeerde auto’s op de markt voor het stadhuis te verplaatsen.

De motie die tot dit besluit heeft geleid is op initiatief van de raadsleden Jos de Kunder (GroenLinks) en Wilbert Dekker (D’66) ingediend. Aan het college is de opdracht meegegeven om de flitsparkeerplaatsen op de Markt op te heffen en in overleg met alle belanghebbenden te zoeken naar mogelijkheden om een extra laad- en losplaat in te richten. Zo kan de overlast in de Luifelstraat, veroorzaakt door toeleveranciers van horeca en winkels, tot een minimum beperkt worden.

Dhr. J. de Kunder (GL) over deze initiatiefmotie: .

”Als GroenLinks streven we naar een autoluwe (binnen)stad. Voortdurend geparkeerde auto’s en rondrijdend verkeer dat op zoek is naar een vrijkomend plekje op de markt past absoluut niet in deze doelstelling”…,

Dhr. W. Dekker (D66):

“Rust en ruimte keren terug en het plein krijgt in navolging van het Stations- en Munsterplein weer de allure van een ontmoetingsplek in een cultuurhistorische entourage.”

Zo willen beide partijen de markt presenteren als een nagenoeg autovrije zone met een verblijfs- en doorloopfunctie tussen Designer Outlet Center enerzijds en de Roermondse binnenstad anderzijds.

De motie kreeg brede steun van het CDA, Democraten Swalmen, de SP en de LVR (26 vóór 4 tegen). Tegen stemden de fracties van DENK, Stadspartij Roermond en de VVD.

De Markt nog vol met blijk