Live uitzending vanuit ” het nationaal herdenkingspark Roermond” Aftrap periode ‘aandacht voor elkaar’

Foto: Pixabay

Burgemeester Donders plant op dinsdag 6 oktober om 10.00 uur in het Herdenkingspark Hattem een speciale Corona herdenkingsboom. Deze boomplant staat in het kader van de landelijke actie “aandacht voor elkaar”.
Omdat er geen publiek aanwezig kan en mag zijn in het kader van de Coronamaatregelen zal Roermond Nieuws live verslag doen via alle Roermond Nieuws kanalen van deze bijzondere gebeurtenis.

Over aandacht voor elkaar

De coronacrisis staat voor velen van ons voor een zeer moeilijke periode in ons leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Sommige mensen verliezen hun baan. Diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten en andere zaken die het leven mooi maken gaan niet door. Tegelijkertijd zijn er sinds de uitbraak van corona door het hele land hartverwarmende initiatieven waarbij Nederlanders er voor elkaar zijn. Het kabinet wil gezamenlijk stil staan bij de gevolgen van de coronacrisis, en trapt op 6 oktober een periode af waarin we als Nederlanders ‘aandacht voor elkaar’ hebben.

In deze periode is aandacht voor elkaars verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren door corona. Het wordt ook een tijd waarin we vooruit gaan kijken: hoe helpen we elkaar hier doorheen en weer bovenop? Het kabinet roept gemeenten en maatschappelijke organisaties op om activiteiten te organiseren in het kader van ‘aandacht voor elkaar’. Bedrijven en particulieren wordt gevraagd om hun voorbeeld te volgen, binnen de mogelijkheden die zij hebben. Goede ideeën en aanpakken worden daarbij ter inspiratie in kaart gebracht, de Rijksoverheid vervult een coördinerende rol.