Herman Kaiser over het jubileum 800 jaar Munsterkerk en de tentoonstelling in het Cuypershuis

Begin oktober werd herdacht dat precies 800 jaar geleden de Munsterkerk werd gewijd. Herman Kaiser is voorzitter van het jubileumcomité (www.munsterkerk800.nl) . Twee jaar lang was het comité bezig met de voorbereidingen. In december ging het jubeljaar van start. Maar door de corona moesten bijna alle activiteiten vanaf maart worden geschrapt. Dat is jammer van het vele werk en de inzet van vrijwilligers en sponsoren. Kaiser deelt met hen de teleurstelling over het niet doorgaan van het programma. Maar hij is daardoor niet gefrustreerd.

Bij een preview van de tentoonstelling over MK800 in het Cuypershuis legt hij uit waarom. De Munsterkerk is het middelpunt van Roermond. De stad heeft veel beproevingen doorstaan. Al eeuwenlang is mentale veerkracht getoond. In acht eeuwen heeft Roermond zich gekoesterd in de bescherming van de Munsterkerk als een soort mantel om de schouders van ons allemaal. Kaiser wijst erop dat de Munsterkerk een geschenk is van onze voorouders. Wij bezitten haar niet. Wij hebben haar geleend van onze kinderen.

Hij roept jongeren, ouders en grootouders en hun (klein)kinderen op om de komende maanden een dubbelbezoek te brengen aan zowel de kerk zelf, maar ook aan de bijzondere tentoonstelling in het Cuypershuis. Laat jonge mensen zelf ontdekken dat de Munsterkerk voelt als een mantel om je in te koesteren.