Week van de Pleegzorg in Limburg : Aandacht voor veilig thuis nog nooit zo belangrijk geweest

Foto: Rubicon jeugdzorg

Limburg 28 oktober 2020 – Gisteren was de start van de Week van de Pleegzorg. Tot en met 4 november vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor kinderen die geen stabiele en veilige thuissituatie hebben. Niet verwonderlijk dat juist nu in coronatijd en de halve lockdown die aandacht harder nodig is dan ooit. Want voor een passende plek voor elk kind waar het zo thuis mogelijk kan opgroeien zijn meer mensen nodig. Pleegzorg Nederland doet een dringend oproep aan mensen om vooral nu hun hart en huis open te stellen. Ruud Stevens, woordvoerder pleegzorg van Jeugdzorg Nederland:

We willen allemaal een toekomstperspectief waar we naar kunnen uitkijken. Voor kinderen voor wie een stabiel en veilig thuis niet vanzelfsprekend is, geldt dat des te meer. Vooral nu! Rubicon jeugdzorg, pleegzorgaanbieder in Limburg, streeft ernaar de kinderen in Limburg die het zo hard nodig hebben dat perspectief bieden en samen met huidige en toekomstige pleegouders ervoor zorgen dat we ze de steun en opvang kunnen bieden die ze nodig hebben.”

De Week van de Pleegzorg wordt landelijk afgetrapt met een speciale interactieve voorstelling ‘Open Deuren’ van Theatergroep Mangrove, geopend door theaterdiva en pleegmoeder Karin Bloemen. Via ontroerende momenten, pittige uitdagingen en bijzondere alledaagsheid laat de voorstelling in 30 minuten zien en voelen wat het pleegouderschap voor kinderen, ouders en pleegouders betekent en hoe belangrijk het is dat er een klik is tussen pleegkind en pleegouder. Een goede match is een cruciaal element voor duurzame opvang. Met meer beschikbare pleegouders is die best passende plek sneller en beter te vinden.

Kinderen te lang in tijdelijke opvang

Momenteel zitten er veel kinderen in tijdelijke opvang die niet door kunnen stromen. Door het gebrek aan pleegouders is het lastig de juiste match te maken voor een vaste plek en verblijven kinderen onnodig lang in een crisisopvang. Ruud Stevens, woordvoerder pleegzorg van Jeugdzorg Nederland geeft aan: “Het is fijn dat we een beroep kunnen doen op crisispleegouders voor tijdelijk opvang in noodsituaties, maar een kind heeft uiteindelijk een stabiele thuissituatie nodig. Als dat niet bij de eigen ouders kan, dan een plek bij pleegouders waar het op kan groeien tot volwassenheid, met een vast woonadres, een basis, die het kind in staat stelt de gewone dingen te doen zoals ieder ander kind: naar school in hun eigen omgeving, vriendjes en vriendinnetjes in de buurt, sport enzovoort. Crisisopvangpleegouders houden het lang vol, maar die kunnen we niet overvragen.” Pleegzorg Nederland en Rubicon jeugdzorg zijn op zoek naar meer pleegouders voor permanente opvang. Daarnaast is er met name een tekort aan pleegouders voor deeltijdpleegzorg.

Pleegzorg en corona

Gelukkig kan pleegzorg in coronatijd gewoon doorgaan. De werving en voorbereiding van nieuwe pleegouders gaan via onlinebijeenkomsten, webinars en persoonlijke gesprekken. Er staan veel publicaties en onlinebijeenkomsten gepland in de Week van de Pleegzorg. Rubicon jeugdzorg zal vooral via online kanalen verhalen delen. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden voor persoonlijk contact en een bezoek aan huis als Corona het toelaat om een compleet beeld te vormen.