BsGW en oud-directeur in het gelijk gesteld, rechtbank wijst vorderingen Moutfabriek af

Foto:

De rechtbank in Den Bosch heeft vandaag de vorderingen afgewezen die de eigenaar van de Moutfabriek, de heer Wolters, heeft ingesteld tegen BsGW. Wolters verweet BsGW en de oud-directeur van BsGW, Fiddelaers, tegenover hem onrechtmatig te hebben gehandeld bij de keuze voor een nieuw pand voor BsGW in 2016. Al eerder in 2016 had de eigenaar van de Moutfabriek zelf al een rechtszaak over deze kwestie ingetrokken.

BsGW heeft steeds vertrouwen gehad in een goede afloop van deze zaak en is blij dat de rechtbank hier nu duidelijk in heeft beslist.

Ander pand

Na de samenvoeging van de toenmalige twee waterschappen tot het Waterschap Limburg per 1 januari 2017 wilde het Waterschap Limburg kantoor houden in een eigen pand in Roermond. Omdat BsGW in dat pand gehuisvest was, moest BsGW op zoek naar een nieuwe huisvesting. Het bestuur van BsGW koos voor een vrijstaand pand van Westrom. Dit tegen de zin van Wolters, die graag wilde dat BsGW zou verhuizen naar de Moutfabriek.

BsGW en Fiddelaers volledig vrijgepleit

Volgens Wolters had de Moutfabriek in het keuzeproces geen eerlijke kans gekregen om zijn pand aan BsGW te kunnen verhuren. De rechtbank ziet echter niet in dat en waarom het aangaan van een huurovereenkomst zoals BsGW die is aangegaan voor het Westrompand onrechtmatig is.

De rechtbank concludeert verder dat de stellingen van Wolters dat Fiddelaers en BsGW tegenover Wolters onrechtmatig zouden hebben gehandeld, niet of onvoldoende onderbouwd en niet gerechtvaardigd zijn. Ook was er in het keuzeproces geen sprake van aanbestedingsrechtelijke beginselen.

Alle vorderingen van de heer Wolters op BsGW en de oud-directeur Fiddelaers zijn door de rechtbank afgewezen en hij is in de proceskosten veroordeeld.

Wolters kan tegen deze uitspraak binnen drie maanden wel nog beroep instellen bij het gerechtshof te ’s Hertogenbosch.