Hulp nodig voor kerstactie tegen armoede in Roermond

Foto:

Roermond kent meer armoede binnen de gemeentegrenzen dan gemiddeld in Nederland. Bijvoorbeeld van alle mensen in de Donderberg kan zestien procent met het inkomen nauwelijks hun basisbehoeften dekken. De huishoudens met de laagste inkomens komen volgens NIBUD-berekeningen gemiddeld € 250 per maand tekort. De vrijwilligers van de Vincentiusvereniging trekken zich het lot van deze mensen aan. Met de opbrengst van de kringloopwinkel aan de Burgemeester Brouwersstraat verzorgt Vincentius jaarlijks in december cadeaukaarten van de supermarkt voor de huishoudens met laagste inkomens, zodat het ook voor hen een feestmaand wordt. De kerstactie dreigde vanwege de tijdelijke sluiting van de kringloopwinkel wegens de coronamaatregelen niet door te gaan, maar daar is nu een alternatief plan voor. Vincentius roept Roermondenaren op om stadsgenoten die niet rondkomen te helpen onder het motto: geef kerstboodschappen cadeau.

Kerstactie en oproep

In voorgaande jaren werden bijna tweeduizend cadeaukaarten van supermarkt Jan Linders verdeeld met de jaaropbrengst van de kringloopwinkel van Vincentius. Hiervoor werken ze samen met het Maatschappelijk Platform, een koepel van zestien hulpverlenende instellingen en verenigingen in Roermond, die met instemming van de betrokkenen adressen aanlevert. Dat zijn er ongeveer 750. Covid-19 gooide begin maart roet in het eten. Het Vincentiushuis moest op slot en dat betekende geen inkomsten uit de winkel. “Sinds september is de winkel onder strenge coronamaatregelen weer open, maar het loopt nog niet zoals voorheen“, merkt voorzitter van Vincentius Kees Spapens op. “Ook al zijn de winkelopbrengsten onvoldoende, toch willen we de kerstactie door laten gaan. Daarvoor is uw hulp nodig”.

Het Limburgs Diaconaal Fonds, het Armoedefonds, de Roermondse stichting 1880 en de Rabobank doen ook mee met een donatie. Verder kunnen werknemers van Rockwool in plaats van een kerstpakket kiezen voor een bijdrage aan deze actie. Kees Spapens vertelt: “We zijn al goed op weg, maar we zijn er nog niet. Daarom roepen we Roermondenaren op om in actie te komen. Voor 7 euro helpt u een alleenstaande, voor 10 euro een bijstandsmoeder met twee kinderen enzovoort.” Door een extra bijdrage uit de reserves zal Vincentius die bedragen verdriedubbelen. Iedere bijdrage is welkom op het rekeningnummer van Vincentiusvereniging Roermond NL 26 RABO 0131 2554 28. Meer informatie is te vinden op www.vincentiusroermond.nl.

Vincentius Roermond

De Vincentiusvereniging Roermond biedt al 160 jaar (sinds 1859) hulp aan mensen die in een sociaal of financieel isolement verkeren. Zowel over de hele wereld als dicht bij huis in onze eigen omgeving. Diverse maatschappelijke organisaties binnen de gemeente en ook daarbuiten kennen de Vincentiusvereniging als een belangrijke en gewaardeerde partner in de aandacht voor ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof. Met behulp van vrijwilligers richt de vereniging zich op verschillende terreinen van de hulpverlening. Met verschillende projecten en initiatieven kunnen mensen, die door welke oorzaak dan ook in de knel zijn gekomen worden ondersteund. De kringloopwinkel in het Vincentiushuis is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de vrijwilligersvereniging. De opbrengst uit de winkel komt volledig ten goede aan noodhulp en aan de jaarlijkse kerstactie.