Motie D66 Roermond: ‘Huis van de Toekomst’  

Foto:

Tijdens de begrotingsbehandelingen hebben politieke partijen voorstellen ingediend om de leefbaarheid in Roermond te vergroten. Zo ook D66.

Het voorstel van D66:

Klimaatverandering en vergrijzing zijn ook voor Roermond belangrijke thema’s. De gemeente timmert aan de weg om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn.  Om deze doelstelling te behalen werkt de gemeente samen diverse maatschappelijke partners. Een van deze taken is het energieneutraal maken van woningen.
Daarnaast willen en moeten veel mensen langer thuis wonen. Om die reden is het belangrijk dat woningen zoveel mogelijk levensloopbestendig zijn, zodat mensen daadwerkelijk langer thuis kunnen blijven wonen.

D66 vindt het belangrijk dat mensen weten welke (vernieuwende) mogelijkheden er zijn op het gebied van energieneutraal en levensloopbestendig wonen. In Nederland zijn diverse ‘Huizen van de Toekomst’ waarin mensen geïnspireerd worden over de vele mogelijkheden die er zijn. D66 denkt dat een Huis van de Toekomst (fysieke inspiratieomgeving) een bijdrage kan leveren aan het inspireren van mensen om hun woning te verduurzamen. Daarom heeft D66 aan het college gevraagd om in gesprek te gaan met het bestaande initiatief (Living Lab) met als doel een inspiratieomgeving te creëren waarbij zowel energieneutraal als levensloopbestendig wonen aandacht hebben. Hiermee dragen we samen een steentje bij aan het verduurzamen van onze woningen.

Michael Kalthoff D66

De motie downloaden: 13 D66 Motie Huis van de Toekomst