CDA Roermond: Artikel 43 vragen inzake trillinghinder De Groene Campagne

Foto: CDA Roermond

Het CDA Roermond maakt zich al langere tijd zorgen over de trillinghinder van de Roertunnel nabij Roermond.

Al op 16 april 2019 heeft de CDA-fractie aandacht gevraagd voor deze hinder bij woningen in de woonwijk ’t Parcje. Daarbij hebben we er voor gepleit bij de bouw van woningen in De Groene Campagne (Kemp) langs de rand van de tunnel rekening te houden met deze hinder. Tot onze spijt moeten we constateren dat omwonenden ook in deze wijk last en hinder ervaren. Rapporten bevestigen deze trillinghinder.

Naar aanleiding van deze en andere ervaringen en vanuit bezorgdheid voor een voldoende kwalitatief leefklimaat stelt het CDA Roermond daarom dringende vragen aan het college van B&W.

De dowload versie: 201119 art. 43 overlast De Groene Campagne Roertunnel_def