Terugblik begrotingsbehandelingen 2021 door de VVD Roermond

Foto:

Begrotingsbehandeling. Het lijkt tegenwoordig veel op een avontuur van Jules Verne. Een reis door de wereld van Roermond in 2021.

De VVD-fractie krijgt hiervoor welgeteld 420 seconden toebedeeld. Het ontbreekt tijdens “het jaarlijkse hoogtepunt van de lokale democratie” opnieuw aan tijd voor interrupties of inspirerende verdiepingen of vergezichten. Het is een debat over een begroting van zo’n slordige € 200 miljoen, dat vooral verloopt via moties en amendementen. Digitaal deze keer én je inbreng moet vooral binnen de tijd! Een race tegen de klok dus. Het is bijna tot kunst verheven om specifieke zaken in de schijnwerpers te krijgen.

Inzet van de VVD-fractie is dit jaar geweest aandacht voor de economische effecten van de coronacrisis en de aandacht voor ons monumentale erfgoed.

In deze bestuursperiode is er al heel vaak en terecht gesproken over thema’s als duurzaamheid, klimaatverandering, vergroenen en sociale rechtvaardigheid. Dat mag je ook verwachten van een overwegend links college. Maar wat koop je voor deze vergezichten als de omzet van je bedrijf nu zwaar onder druk staat of zelfs bijna nul is? Willen wij dat de coronacrisis ten koste gaat van onze werkgelegenheid of onze welvaart? De economische effecten van de coronacrisis zullen niet gering zijn. We moeten vandaag al aan de slag met de nieuwe werkelijkheid na corona.

In gesprek over de doorstart van onze binnenstad en andere winkelgebieden, van onze Roermondse samenleving. Er is niet alleen heel veel betrokkenheid, maar ook ontzettend veel kennis en kunde in onze eigen gemeenschap! Door samen te werken en kennis te delen, kun je lokale problemen aanpakken. Lef om uit te proberen, te experimenteren en bij te stellen is hierbij belangrijker dan lang overleggen en nadenken over de ultieme oplossing. Om dit te realiseren heeft de gemeenteraad onze motie Lokale Denktank omarmd. Natuurlijk kunt u ook meedoen, want het gaat immers om onze banen en onze welvaart!

De zorg voor ons monumentale erfgoed is een heus stiefkindje van het huidige college. Het structurele budget is afgenomen, met incidentele middelen worden pleistertjes geplakt. Monumentaal erfgoed zegt iets over onze identiteit en vertelt wie we zijn en waar we vandaan komen. Monumentaal erfgoed maakt gelijktijdig onze gemeente aantrekkelijk, niet alleen voor onszelf, maar ook voor bezoekers en toeristen. Onze motie om na een evaluatie van het huidige beleid een nieuwe Erfgoedverordening op te stellen, handhavend op te treden bij verwaarlozing en in de begroting aanvullende middelen op te nemen voor erfgoedzorgprojecten kon op raadsbrede steun rekenen. Aan de mondelinge toezegging van de portefeuillehouder dat er met ingang van de begroting 2022 structureel anders tegen het monumentale erfgoed wordt aangekeken, houden wij hem.

Het coronavirus heeft veel menselijk leed veroorzaakt. Daar kan geen euro tegenop. Ook het economisch herstel vraagt nu om veel aandacht. De verantwoordelijkheid om hiervoor lokale maatregelen te treffen, rust op onze schouders. In goede samenspraak met u! Ook in 2021 kunt u weer op mijn fractie rekenen!

 

Vincent Zwijnenberg

Fractievoorzitter VVD