Noël Lebens wordt nieuwe directeur BsGW

Foto:

Noël Lebens (54) wordt per 1 januari 2021 de nieuwe directeur van BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Hij volgt Jan Willemsen op, die per die datum met vervroegd pensioen gaat.

Noël Lebens is geen onbekende in de Limburgse politieke omgeving. Na een gedegen bestuurlijk politieke carrière heeft hij gekozen voor een nieuwe uitdaging buiten de politieke arena en heeft deze gevonden in deze functie bij BsGW.

Unaniem

Lebens is door de selectiecommissie unaniem voorgedragen aan het algemeen bestuur van BsGW voor benoeming tot directeur van BsGW. Ook de Ondernemingsraad (OR) en het Managementteam van BsGW hebben positief advies gegeven over de voorgenomen benoeming van de nieuwe directeur. In de vergadering van het algemeen bestuur van maandag 23 november heeft het bestuur unaniem ingestemd met de benoeming van de heer Lebens.

In deze functie zal hij invulling geven aan de verdere doorontwikkeling van BsGW en aan de realisatie van de strategische ambities voor vernieuwing en verbetering van de dienstverlening aan burgers, overheden en bedrijven. Noël Lebens zal starten op 1 januari 2021.

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. BsGW verzorgt de uitvoering van deze taken voor 28 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg.