Spoelt er straks een faillissementsgolf over Nederland? Onvermijdelijk?

Foto: Queven via Pixabay

Te verwachten is dat een aantal bedrijven de coronagolven niet zomaar zal overleven. Er zijn een hoop verborgen faillissementen. Verborgen, omdat ze kunstmatig zijn voorkomen met alle steunpakketten. Loonsubsidies, vergoedingen voor vaste lasten. Ook banken waren coulant met afbetalingen.

Dat verandert nu langzaam. In het nieuwe steunpakket krijgen ondernemers gaandeweg minder loonsubsidie. Vanaf 1 januari moeten ze bovendien meer omzetverlies draaien om van de regelingen gebruik te mogen maken. Ook banken kunnen niet eeuwig coulant zijn. Nu komt dat verborgene dus aan de oppervlakte. Betekent dat een golf van faillissementen? Onvermijdelijk?

  • Er is ook goed nieuws, wet Whoa.
  • Op de rand van faillissement?
  • De WHOA biedt uitkomst!

Het goede nieuws is dat de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa), die op 6 oktober door de Eerste Kamer is aangenomen, spoedig in werking zal treden. De wet regelt een akkoord tussen de schuldenaar en de schuldeisers onder toezicht van de rechter zonder dat faillissement volgt. Het initiatief gaat uit van de schuldenaar of een door de rechtbank benoemde herstructureringsdeskundige. Gaat het om een nv of bv dan zijn ook de aandeelhouders als achtergestelde schuldeisers bij het akkoord betrokken.

GRATIS advies en info: Sjra Clerkx – Ondernemerscoach – Consultant – [email protected] – 06-25065671.