Erwin Leenheer van Groen Links stelt art. 43 vragen over het verleggen eigen risico bij hulpmiddelen uit WMO 

Foto: Pexels via Pixabay

De vragen van Erwin Leenheer:

Geacht College,

De gemeente Roermond heeft ervoor gekozen om het haar opgelegde eigen risico bij schade aan hulpmiddelen, welke vanuit de WMO ter beschikking worden gesteld, te verleggen naar de gebruiker. Deze gebruiker heeft geen andere keuze dan dit te accepteren, daar er anders geen hulpmiddel verstrekt wordt. Dit eigen risico is vastgesteld op 150 euro per schadegeval.

1. Waarom kiest de gemeente Roermond ervoor om dit eigen risico naar de gebruiker te verleggen?  (Is dit een eigen keuze van de gemeente Roermond (beleidsvrijheid) of moet ze een (landelijke) regeling uitvoeren? Indien het een eigen keuze (of deels eigen keuze is), waarom is die keuze dan

gemaakt?)

2. Kent de gemeente Roermond een hardheidsclausule, waardoor het  verlegde eigen risico, anders dan bij aantoonbare nalatigheid of grove opzet van de gebruiker of veelvuldige schades, op basis van redelijkheid en billijkheid kwijtgescholden kan worden?

3. Kent de gemeente Roermond een coulanceregeling, waardoor een gebruiker die zorgvuldig met een hulpmiddel omgaat, maar ‘gewoon eens een keer pech heeft gehad’, niet direct met het verlegde eigen risico wordt geconfronteerd?

4. Beseft het college, dat een eigen risico van 150 euro voor veel WMO (veelal op of rond

bijstandsniveau/AOW) cliënten gelijk staat aan het volledige leefgeld waarvan zij een hele maand moeten rondkomen?

5. Beseft het college, dat door het invorderen bij een schade van het verlegde eigen risico, zij WMOcliënten daarmee in ernstige financiële problemen kan brengen? Problemen waar vervolgens de gemeente (lees haar inwoners) weer voor opdraait?

6. Beseft het college, dat er inwoners zullen zijn, die moeten besluiten om geen WMO hulpmiddel meer te gebruiken. Dit omdat het risico van de verlegde eigen bijdrage bij een ongelukje te zwaar is? Zeker omdat er bijna geen schades zijn, die minder dan 150 euro bedragen.

7. Beseft het college, dat er inwoners zijn, die hierdoor zelfs niet meer kunnen participeren in de maatschappij?

8. Is het college bereid om de toepassing van dit verlegde eigen risico nogmaals te bekijken, met als doel dit ook aan redelijkheid en billijkheid te toetsen, zodat de gemeente gebruikers, die geen keuze mogelijkheid hebben, niet uitsluit van de participatie?

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Erwin Leenheer, raadslid GroenLinks.