Het CDA en D66 stellen schriftelijke vragen ex art. 43 inzake coronasteun voor onze jeugd

Foto: Gerd Altmann via Pixabay

Het CDA en D66: Het wordt hoog tijd dat er coronasteun komt voor onze jeugd. Een pakket voorstellen waardoor jongeren weer gezond, kansrijk en veilig op kunnen groeien, met maatregelen die gericht zijn op het herstellen van achterstanden. Daarvoor moeten overheid, maatschappelijke organisaties en natuurlijk de jongeren zelf de handen ineenslaan en samen aan de bak gaan om te komen tot nieuw perspectief.

Het CDA pleit ervoor dat er naast steunmaatregelen voor verschillende groepen in de samenleving ook een pakket komt gericht op jongeren. De overheid heeft inmiddels vele miljarden in de Nederlandse economie gepompt om de bedrijven overeind te houden. Daarnaast zijn er diverse andere maatregelen getroffen, zoals begeleiding naar nieuw werk voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Alleen voor jongeren is niets geregeld. Dit terwijl juist ook jongeren getroffen worden door de coronacrisis. Ze kunnen niet naar school, niet (in teamverband) sporten, niet uitgaan, elkaar niet ontmoeten. Al ruim een jaar kunnen jongeren niet gewoon ‘jong’ zijn en de dingen doen die bij deze levensfase horen.

Voor de jeugd, en vooral voor kwetsbare jeugd, brengt deze crisis behoorlijke risico’s met zich mee. Denk aan achterstanden in opleiding, geen stage kunnen vinden, minder werkgelegenheid. Maar ook risico’s op het vlak van (geestelijke) gezondheid en geen geld kunnen verdienen. Bovendien draait de jeugd op voor de gevolgen op de lange termijn, zowel economisch als sociaal. De effecten kunnen groot zijn.

Het CDA vindt het de hoogste tijd dat er, naast heel veel steun voor bedrijven, een steunpakket ontwikkeld wordt voor onze jeugd. Een pakket met voorstellen die het mogelijk maken gezond, kansrijk en veilig op te groeien met maatregelen om achterstanden te herstellen.

Daarvoor moet de overheid, maatschappelijke organisaties en natuurlijk de jeugd zelf de handen in elkaar slaan en samen werken aan een nieuw perspectief. Veel wethouders in Nederland hebben zich al over deze problematiek uitgesproken en een brandbrief richting rijksoverheid gestuurd.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de CDA fractie de volgende vragen:

  1. Heeft het College signalen en een beeld van de situatie in Roermond? Graag bij de beantwoording ingaan op de geestelijke klachten en eventuele omvang van huiselijk geweld.
  2. Welke oplossing kan het College bieden aan deze jongeren?
  3. Kunnen cultuur en sport ingezet worden om de geestelijke gezondheid van jongeren te verbeteren?
  4. Zijn er in Roermond initiatieven vanuit de maatschappelijke organisaties actief en ziet het College kansen om dergelijke initiatieven te (laten) organiseren?
  5. Wij hebben in de raadsvergadering van 4 februari jl. een oproep gedaan om na te gaan denken over een herstelfonds voor na-corona. We kunnen ons indenken dat in het nadenken over herstel ook de jongeren een prominente plek krijgen.
    Bent u bereid met jongeren en jongerenorganisaties in gesprek te gaan over de wijze waarop deze belangrijke groep het best geholpen en ondersteund kan worden? Zo ja, op welke wijze en wanneer gaat u dat dan doen?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
namens de CDA-fractie,

Jan-Nick van der Broek

Marij Cox Sevenich

Namens de D66-fractie,

Michael Kalthoff