Start wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt medio maart

Foto:

Angela Hokstam –  Medio maart start BLM Wegenbouw in opdracht van gemeente Roermond, aan het wijkgericht onderhoud in de Kastelenbuurt. De wijk wordt vanaf de Koninginnelaan tot aan de Oranjelaan verbeterd. Dit houdt in dat onder andere de toplaag asfalt wordt vervangen, trottoirs worden vernieuwd en straatwerk hersteld. Op enkele locaties wordt ook onderhoud aan de riolering uitgevoerd en worden groenvoorzieningen verbeterd. Het project heeft een doorlooptijd van ca. 1 jaar. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit houdt in dat er achtereenvolgens steeds in een deel van de wijk gewerkt wordt.

Om de groenwaarde en beeldkwaliteit van de Kastelenbuurt te verbeteren worden nieuwe bomen geplant, met goede ondergrondse voorzieningen waardoor deze kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen. Hiervoor moeten bomen van slechte kwaliteit worden gekapt. De kapwerkzaamheden zijn gestart vanaf 22 februari 2021. Voorafgaand aan de werkzaamheden van BLM Wegenbouw wordt door KPN glasvezel aangelegd. Daarnaast voert WML werkzaamheden uit aan de waterleiding. Deze beide werkzaamheden maken géén deel uit van de opdracht van BLM. Zowel KPN als ook WML, communiceren zelfstandig over de geplande werkzaamheden.

Op 4 maart 2021 is er een online publieke informatieavond, voor bewoners gehouden. De projectleider  betrokken bij de ontwerp fase is Jos van Montfort.Wethouder Rens Evers vertelde in zijn presentatie, over het verloop  naar de werkzaamheden toe:

-Van mei 2019- januari 2020-> was de ontwerpfase.

-Februari 2020- Oktober 2020-> opstellen uitvoerings ontwerp en bestek.

-November 2020- December 2020-> aanbesteding.

-Januari 2021 -april 2021-> voorbereidingen door aannemer BLM wegenbouw.

April 2021- Maart 2022-> uitvoering wijkgericht onderhoud.

Bewoners en andere belangstellenden konden via de chat tussendoor vragen stellen, en hiervan hebben de bewoners  flink gebruik gemaakt. Het was dus een interactieve bijeenkomst.

De bewoners ontvangen  voor aanvang van de werkzaamheden, nabij hun woning een brief.

Voor vragen en/ of opmerkingen, neem  contact op met Christian Reuls.

Email: [email protected] – Telefoon: 06 – 8398 3728