Marjolein Dohmen: Projectdirecteur duurzame zorg

Foto: Zorggroep

Per 1 juni 2021 treedt Marjolein Dohmen aan als Projectdirecteur duurzame zorg bij De Zorggroep. De Zorggroep vaart een nieuwe koers en de strategische doelstellingen vragen om meer executie- kracht op directieniveau.

Een en ander heeft geleid tot de instelling (in eerste instantie voor een periode van 4 jaar) van een functie ‘Projectdirecteur duurzame zorg’. We zijn verheugd te melden dat Marjolein Dohmen deze functie zal gaan bekleden. Marjolein: “Al ruim 15 jaar werk ik in Noord- en Midden-Limburg binnen het sociaal domein. Daar ligt mijn hart. Ik ben ervan overtuigd dat we in het leven van alledag in vitale wijken en gemeenschappen meer kunnen toevoegen dan we nu doen. En dat dit alleen kan in samenwerking met andere partijen. Ik kijk ernaar uit om hiermee bij De Zorggroep aan de slag te gaan.” In haar nieuwe functie zal zij zich toeleggen op het beter in positie komen op het sociaal domein. Dat betekent het ontwikkelen en realiseren van een strategie en het realiseren van ten minste 3 proefprojecten.

Marjolein is op dit moment manager Junior en Thuis bij PSW (gehandicaptenzorg). Zij heeft daar in enkele jaren de dienstverlening binnen het sociaal domein sterk doorontwikkeld. Tevens zijn onder haar leiding diverse nieuwe zorg- en dienstverleningsvormen tot stand gekomen. Bovendien heeft zij als gedragskundige en als leidinggevende ervaring binnen de GGZ bij Vincent van Gogh.

Met de specifieke competenties die we hiervoor nodig hebben en het feit dat het beschikken van een stevig netwerk in de regio cruciaal is voor het bereiken van de beoogde resultaten, denken we in Marjolein Dohmen de juiste Projectdirecteur duurzame zorg te hebben gevonden.