Financiële corona-steun voor culturele sector: Aanvraag mogelijk van 1 t/m 31 mei 2021

Foto: Ed Hul

 

Culturele instellingen in de gemeente Roermond, die door de coronacrisis hard zijn geraakt, kunnen vanaf 1 mei a.s. een financiële bijdrage aanvragen uit een steun- en herstelregeling. Deze regeling is er voor zowel professionele als amateurkunst instellingen. De gemeente heeft voor het behoud van de lokale culturele infrastructuur ruim € 940.000 van het Rijk ontvangen.

Met de steunregeling kan de culturele sector in de gemeente Roermond compensatie aanvragen voor weggevallen inkomsten door corona. Naast deze regeling zet de gemeente ook in op verdere versteviging van de culturele infrastructuur, zodat ook na corona cultuurmakers en initiatieven de stad blijven verrijken.

Bittere noodzaak

De gemeente hecht aan een sterke culturele sector in Roermond en erkent de waarde die cultuur heeft voor haar inwoners en bezoekers. Zeker nu het culturele leven al ruim een jaar stil ligt, blijkt hoe belangrijk het is voor de sociale cohesie.

Wethouder Ferdinand Pleyte (Cultuur): “Met het instellen van de deze noodregeling en onze inzet op de versterking en verrijking van de culturele sector in de hele gemeente, geven we het herstel van de sector een eerlijke kans. Dit sluit aan bij de motie ‘Coronasteun cultuursector’, waarmee de gemeenteraad op 8 april jl. opriep de culturele sector op korte termijn ondersteuning te bieden. De regeling Steun- en herstelregeling culturele sector Roermond 2021 is bittere noodzaak en biedt direct hulp in crisistijd. De inzet van onze cultuurmakers en initiatieven dragen in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van onze gemeente en haar inwoners, maar ook aan werkgelegenheid en de lokale economie. Meedoen aan cultuur, of het nu als blaasmuzikant is bij de harmonie, in groepsverband een kunstwerk maken of genietend van een theatervoorstelling in het theater of op een festival, heeft veel positieve effecten op de gezondheid en sociale cohesie.”

Uitleg aanvraagprocedure op 28 april

De Steun- en herstelregeling culturele sector Roermond 2021 opent op 1 mei en sluit op 31 mei 2021. Omdat we het belangrijk vinden dat alle amateurkunstenaars en professionele kunstinstellingen in de gemeente Roermond weten hoe ze binnen deze steunregeling kunnen aanvragen, lichten we de aanvraagprocedure graag toe. Dit doen we in een online informatiesessie op woensdag 28 april van 19.00 tot 20.00 uur. Aanmelden kan via een mail aan [email protected] Vanaf zaterdag 1 mei kunnen aanvragen worden ingediend op de website van de gemeente. Houd hiervoor www.roermond.nl in de gaten.