Districtsvergadering BCL goed bekeken.

Foto:

Maandag was er een vergadering van de 3 BCL districten. Elles en Johan Derrez en hun team zorgden voor een optimale digitale verbinding. BCL Voorzitter Jos Hessels opende de vergadering en Marc Kompier voorzitter BCL zuid was een uitstekende technisch voorzitter terwijl Vicky Kitzen als moderator actief was. William Joosten voorzitter district noord en Dré Peters waarnemend voorzitter midden maakte het team van de BCL compleet. Maar liefst 72 verenigingen woonden de vergadering bij en zagen Rob Knubben van Nr.Een Artiesten, Ben Peters als organisatie BCL Treffen, Hans Suntjens namens Karamelle Freddy en Vicky Kitzen namens BCL jeugdbestuur als gastsprekers optreden.

Na afloop bereikte de BCL veel positieve reacties.

Vicky bedankten Ellen en Johan Derrez met een bloemetje.