Voor de raad aflevering 4: Lyn Rulkens

Lynn Rulkens is lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Op 1 mei, Dag van de Arbeid, hebben de leden haar verkozen. Lynn heeft sinds de vorige verkiezingen, in 2018 als voorzitter de vereniging vertegenwoordigd. Met haar als voorvrouw hebben wij vertrouwen in een comeback van de PvdA in de Roermondse politiek.

Hoewel Lynn geen onbekende is binnen de PvdA en daarbuiten, wil zij met haar lijsttrekkerschap een nieuw geluid laten horen in Roermond. Een jong geluid, een verfrissend geluid, niet vanuit het old boys network, maar midden vanuit de samenleving.

Met Lynn kiest de PvdA Roermond voor de ménsen. Zij is een jonge vrouw, die oprecht is, staat voor een eerlijke samenleving en in staat is mensen te verbinden. Of dat nou binnen de wijk, de stad, de regio of het gemeentehuis is.

Motie ‘Steun de strijd voor een minimumloon van 14 euro’

De eerste blijk van waar de PvdA Roermond met Lynn Rulkens voor staat is een motie die zij inbrengt voor de gemeenteraad van juni. Hoewel de PvdA momenteel niet in de raad zit, willen wij wel van ons laten horen als wij denken dat dat nodig is. En dat is nodig.

Want wij vinden dat iedereen moet kunnen léven in plaats van óverleven. Dat iedereen zich vrij moet kunnen voelen in plaats van beperkt. Dat iedereen een fatsoenlijk salaris heeft en mee kan doen. De FNV heeft hiervoor een oproep verspreid, genaamd ‘Voor 14’ en die is ons als PvdA uit het hart gegrepen. We vinden dat de gemeente Roermond hier actief aan zou moeten bijdragen.

Lynn Rulkens: “Ik vind het niet te verkroppen dat mensen in cruciale beroepen minder dan 14 euro per uur verdienen. Dit zijn de mensen die de afgelopen periode in coronatijd voor ons de handen uit de mouwen hebben gestoken. Dit zijn de schoonmakers, vakkenvullers, vuilnisophalers en pakketbezorgers, die we dagelijks tegenkomen. Elk werk, zeker dit waardevolle werk, verdient een fatsoenlijk salaris.”

Daarom brengen wij een motie in die de gemeenteraad en het college van Roermond oproept de doelstelling te ondersteunen om het minimumloon naar 14 euro te krijgen en waar mogelijk steun te verlenen aan de lobby bij de landelijke politiek. Dit vinden wij noodzakelijk omdat het vele inwoners van Roermond direct aangaat en daarmee ook het besteedbaar inkomen in onze gemeente vooruit gaat.

Motie-aansluiting-bij-coalitie-minimumloon-naar-14-euro