Gemeente Roermond: Nieuwe informatie over omwisselactie duocontainers

Foto: Pixabay
De gemeente Roermond zorgt ervoor dat u het huishoudelijk afval zo goed mogelijk kunt aanbieden en scheiden. Op deze manier dragen we allemaal bij aan een schone leefomgeving en beter milieu. 

Afvalinzameling

Vanaf 1 januari 2021 zijn enkele zaken gewijzigd in de afvalinzameling van Roermond.

  • Plastic, metalen en drankkartons (PMD) halen we wekelijks bij u op.
  • Op diverse locaties kunt u luier- en incontinentieafval gratis kwijt.
  • Groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (GFT+E) én huishoudelijk restafval worden één keer in de twee weken bij u opgehaald.

Daarnaast kunt u drie keer per jaar gratis diversen afvalstromen aanbieden bij het milieupark.

Omwisselactie duocontainer

Maakt u gebruik van een duocontainer? Dan vervangen we deze voor twee monocontainers. Dit betekent dat we uw duobak omruilen voor twee nieuwe monocontainers: één grijze container voor restafval én één groene container voor uw groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten. De overstap naar twee monocontainers is uiterlijk per juli 2022 gerealiseerd. U kunt uw GFT+E afval en huishoudelijk restafval zolang blijven aanbieden in de duocontainer.

We informeren u per brief wanneer de nieuwe containers bij u geleverd worden. Hebt u de keuze voor de inhoud van de nieuwe container (140 of 240 liter) al bij ons aangegeven? Dan hoeft u niets meer te doen. Raadpleeg voor meer informatie over het aanbieden van uw afval  www.roermond.nl/afval,