Mijn ervaring met de cursus Politiek actief in Roermond

Foto:

Politiek actief? De politiek is sterk in beweging. Je kunt social media niet openen of er is wel een bekend gezicht uit de politiek te zien. Er komt meer dan eens een koptekst voor, die met politiek te maken heeft. Vaak gaat het de laatste maanden over corona, helaas  nog altijd volop aanwezig, maar in de politiek bestaat uit meer aandachtsgebieden, dan corona alleen

Verder is  het is jammer dat er vaak alleen over negatieve punten in de politiek wordt geschreven en positieve zaken onderbelicht blijven. Dan heb ik het wel  over de GROTE politiek, op landelijk niveau.

Maar gemeentelijk is er ook heel wat aan de hand En ook daar zie je op het moment alleen de zaken aan het licht komen, die niet goed gaan.

Er worden gelukkig ook nog goede initiatieven ontplooid; waaronder de cursus Politiek Actief van ProDemos. Bestemd voor  inwoners van Roermond, die belangstelling hebben om de gemeentelijke politiek nauwlettend te gaan volgen en in de gelegenheid zijn  gesteld deze cursus online te gaan doen.

Hoe zag die cursus eruit?

In totaal 21 cursisten hebben mee gedaan aan deze cursus. Door  Corona helaas wel via online meetings, maar dit mocht de pret niet drukken. Met zijn alle ingelogd op hetzelfde moment, een hele gewaarwording. Ineens 21 mensen gezellig op het beeldscherm. Precies hetzelfde gevoel als je ergens naar binnen loopt en je kent niemand, dat iedereen naar je kijkt. De camera springt aan en dan ziet iedereen je ineens.

In het beginsel ging de cursus over hele algemene zaken, dan lijkt het meer op maatschappijleer, zoals dat op de middelbare school gegeven wordt. Gaandeweg komen er toch steeds meer invloeden van de Roermondse gemeente raad aan bod. In de 5 sessies die deze cursus heeft geduurd, zijn er meerdere gastsprekers van de Gemeente Roermond aan het woord geweest met als overkoepelende vraag “Wanneer en waarom ben je politiek actief geworden?” Het was mooi en interessant te horen welke beweegreden iemand  heeft gehad om politiek actief te worden binnen de gemeente.

Een avondje debatteren?

Alleen als de vraag al gesteld wordt, zullen er bij veel mensen rare gezichten getrokken worden. En dan zal bij de meeste de vraag rijzen? Hoe doe je dat dan een goed debat voeren? Waar moet je op letten? Wat zeg je wel of wat juist niet? En op welke manier zeg je iets? Als je kijkt naar een debat op tv, dan gaat het op een gegeven moment rondtollen, want er wordt zoveel gezegd. Maar weet je dan ook wat er ook daadwerkelijk bedoeld wordt?

Dezelfde vraag werd in de cursus gesteld. Avondje debatteren?  Een cursus in een cursus, lesje debatteren. Gegeven via debat.nl; door middel van een PowerPoint werd je wegwijs gemaakt hoe een debat gevoerd moet worden. Waar dient er op gelet te worden. Want de manier waarop gereageerd wordt, vertelt al heel veel over hoe het bericht of het nieuws  ontvangen  wordt bij de ander.

Als kers op de taart van de cursus  kregen we met inachtneming van de Coronaregels een heuse rondleiding in het gemeentehuis, waar alles gebeurt rondom de Roermondse politiek We werden  ontvangen bij de fractie ingang van het stadhuis. Hier zijn we meegenomen door de verschillende gangen, kamers en zalen. En werd er iets verteld over de mooie geschiedenis van Roermond.

Vanuit de trouwzaal werd er op het knopje gedrukt zodat het Carillon de bruidsmars begon te spelen. Als een speer naar boven, zodat we het mechanisme dat tegenwoordig het klokkenspel bespeelt konden zien. Indrukwekkend en een mooi zicht over de stad.

Na deze trappensessie gingen we naar de tuinzaal, gelegen in het nieuwe gedeelte van het stadhuis. Een heerlijk kop koffie /thee met gebak stond voor ons klaar.

Tot slot werd ook een ander deel van de Roermondse geschiedenis verteld, namelijk de duistere geschiedenis van brandstapels en galgen. Hiervoor daalden we af  naar de kelder van het stadhuis, waar nog een heus martelwerktuig opgesteld staat. In vroegere tijden werd  iemand met dit martelwerktuig gedwongen de waarheid te vertellen.

Anno 2021 kan niemand zich meer voorstellen dat door middel van een martelwerktuig iets afgedwongen wordt, maar als je de politiek goed volgt zie je dat de vorm misschien is veranderd, maar dat het martelen overal ter wereld  heden ten dage nog wordt uitgeoefend om mensen tot een bekentenis te dwingen.

Al bij al, een boeiende  afsluiting van een inspirerende cursus.

Nu op weg naar de echte politiek.

Joyce Schreurs