Regels omtrent de gift van 1000 euro van het Nationaal Rampenfonds

Foto: Roermond Journaal / Nelution

Huishoudens die ernstig overlast hebben ondervonden van de overstroming in Limburg, kunnen vanaf vrijdag 6 augustus de tegemoetkoming van 1.000 euro aanvragen. Het loket hiervoor is te benaderen via de website van de gemeente Roermond Hoogwater Giro 777 waar de overstroming schade heeft aangericht. Daar wordt vermeldt dat de aanvraag gedaan dient te worden op de website van de BsGW 

Tijdsdruk augustus

Vanwege de tijdsdruk dienen aanvragen uiterlijk 16 augustus binnen te zijn. Het streven is dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt, voor 1 september de gift heeft ontvangen.

Vragen omtrent de gift

Wanneer heb ik er nu wel recht op en wanneer niet? Dat is de meest gestelde vraag, hieronder zullen we proberen om een aantal vragen al te beantwoorden. Om de druk op de telefoonlijn van de gemeente te ontlasten.

Als particulier kan je een aanvraag indienen, als bij de gemeente bekend is dat jou straat deels of volledig is ondergelopen. Als er alleen water in uw kelder, tuin of berging heeft gestaan word de aanvraag niet goedgekeurd. Er dient minimaal water in de woonkamer te hebben gestaan tot plinthoogte.

Verdere aandachtspunten
  • Er kan maar één aanvraag per adres ingediend worden. Meerdere aanvragen van één adres kunnen leiden tot uitsluiting
  • Bij twijfels over de aanvraag, kan de woning worden gecontroleerd.
  • Met het indienen van de aanvraag stemmen getroffenen ermee in dat ingevulde gegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-nummer) gebruikt mogen worden voor dit proces.
  • Mochten er in totaal meer dan 8.000 aanvragen aan huishoudens worden toegekend, dan bestaat de mogelijkheid dat een lager bedrag dan € 1.000 per huishouden wordt uitgekeerd.
Vrije gift

Deze gift is belastingvrij en wordt niet meegerekend als inkomen. Ook de gemeente telt een door het rampenfonds toegekende gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in een bijstand- of vergelijkbare situatie.

Verzekering en WTS

Het Nationaal Rampenfonds is één van de organisaties die helpen bij geleden schade. Naast bij dit fonds kunnen getroffen gezinnen en bedrijven terecht bij hun eigen verzekeraar. Bovendien heeft het kabinet de overstromingen in Limburg officieel tot ramp verklaard. Dit betekent dat de ‘Wet tegemoetkoming schade bij rampen’ van kracht is. Hierdoor is het voor getroffen inwoners en bedrijven mogelijk een vergoeding te krijgen, als de verzekering de schade niet (volledig) vergoedt.

Cookieinstellingen