Statenfracties: debat over mogelijk verzwijgen informatie Remkes

Foto: Roermond Nieuws

Nieuws.nl -

Zes Limburgse Statenfracties willen een spoeddebat over de manier waarop waarnemend gouverneur Johan Remkes de Staten heeft bijgepraat over een provinciale bijdrage voor de verhuizing van het hoofdkantoor van DSM van Heerlen naar Maastricht. De fracties reageren daarmee op een bericht in dagblad De Limburger van donderdag. Daarin wordt gesteld dat Remkes verzweeg dat het vorige college van Gedeputeerde Staten geen geld in de verhuizing van DSM wilde steken.

Remkes maakte zo’n subsidie wel mogelijk en besprak dat vorige week donderdag in een extra Statenvergadering. Hij zei toen niet dat het vorige college niks in een provinciale bijdrage zag. Dat wordt hem nu kwalijk genomen.

In een brief aan de Staten stelt Remkes donderdag dat het vorige college van GS geen formeel besluit heeft genomen over een bijdrage aan de verhuizing van DSM. “Ik heb begrepen dat toenmalig gedeputeerde Koopmans de collegeleden vertrouwelijk heeft bijgepraat over een gesprek dat hij had met de president van DSM Nederland, mevrouw Schippers”, schrijft Remkes. “Dit gesprek heeft niet geleid tot formele standpuntbepaling of besluitvorming van het college, noch tot verslaglegging hiervan.”

Voormalig gedeputeerde Ger Koopmans had echter wel degelijk aan DSM te verstaan gegeven dat de provincie niet zou bijdragen aan een verplaatsing van het hoofdkantoor. Dat blijkt uit een op 24 augustus verstuurde mail van Koopmans aan de provincie. De voormalige CDA-gedeputeerde werd hierin naar eigen zeggen bijgevallen door het voltallige college van GS. Deze weigering is echter nooit in een formeel besluit gegoten.

In april kwam het vorige college door een integriteitskwestie ten val, waarop waarnemend gouverneur Johan Remkes een tijd lang als enig collegelid acteerde. In die hoedanigheid stelde hij tijdens een overleg met directeur Edith Schippers van DSM Nederland, samen met burgemeester Annemarie Penn van Maastricht een miljoenensubsidie in het vooruitzicht.

Uiteindelijk zag DSM vanwege de ontstane commotie af van de subsidie. De Statenfracties van PVV, FvD, SVL, SP, Partij voor de Dieren en 50Plus willen een spoeddebat waarin Remkes verantwoording moet afleggen. Ze willen weten of Remkes essentiële informatie heeft achtergehouden. Remkes werd onlangs benoemd tot informateur om een nieuw kabinet te vormen.

 

Reacties