Reconstructie Kapellerlaan Fase 3B Roermond door BLM Wegenbouw

Foto: Roermond Nieuws

BLM Wegenbouw – Herinrichting Kapellerlaan – Op dinsdag 19 oktober a.s. gaan wij verder met de werkzaamheden vanaf de Maria Teuwenstraat tot aan appartementencomplex Kapellerlaan 42.
Vervolgens starten wij met de werkzaamheden vanaf het appartementencomplex Kapellerlaan 42 tot aan het spoor. U ontvangt voor start deze werkzaamheden nog een bewonersbrief.
Om de bereikbaarheid zo veel mogelijk te garanderen hebben wij besloten om allereerst de rioleringswerkzaamheden uit te voeren.

Wij verzoeken u om uw voertuig niet in het werkvak te parkeren en om de parkeervakken tot aan het spoor overdag niet te gebruiken.