Bijdrage D66 Algemene Beschouwingen 2021-22

Foto:

Onze blik op de toekomst leid ik in met verhalen van mensen die zich inzetten voor onze mooie stad Roermond. Ik wil u kennis laten maken met Rivka, Sandra, Mohamed, Sissy en Marjon.

Ik begin met Rivka. Rivka is 14 jaar oud en woont in Maasniel. Rivka maakt zich zorgen om onze planeet. Zij is oprichtster van Fridays For Future in Roermond. Iedere vrijdag doet zij met leeftijdsgenoten twee uur staken om aandacht te vragen voor het klimaat. 6 november jl. heeft ze een speech gehouden op de klimaatmars in Amsterdam voor ongeveer 40.000 mensen. Ze is jong maar denkt groot. Op school heeft ze een ecoteam opgericht. Dit team scant afvalscheiding en energieverbruik op haar school. Uit navraag blijkt dat Rivka deze activiteiten onderneemt omdat ze toekomstige kinderen niet wil uitleggen waarom het zo beroerd gaat met onze planeet. Volgens haar kunnen we het tij nog keren. Wij zijn trots dat zij samen met generatiegenoten in Roermond en omgeving aandacht vraagt voor het klimaat.

rzitter. Hoe kunnen wij in Roermond ervoor zorgen dat Rivka en generatiegenoten een duurzame toekomst hebben?

Onze blik op de toekomst: een duurzame Roermond. Wij willen dat Rivka opgroeit in een Roermond waarin zwerfafval op straat een uitzondering op de regel is. Een Donderberg en ‘t Veld met meer groen in de wijk en mogelijkheden tot bewegen en spelen in de openbare ruimte. Minder versteende tuinen en meer geveltuinen. Leefbare wijken waarin we mensen uitnodigen om te fietsen en wandelen. Parken waarin buurtbewoners gezellig samen kunnen verblijven om bijv. hittestress tegen te gaan. Tiny forests zoals het Neelderbos en het Vlinderbos zodat kinderen laagdrempelig in contact kunnen komen met natuur. Wij willen dat Rivka in de toekomst droge voeten

houden door in te zetten op hoogwaterbescherming in Ool, Asselt en

Roerdelta. Meer energieneutrale woningen bouwen zoals in ‘t Parcje, inzetten op tiny houses zoals Area-M en ombouwen van winkels naar duurzame/flexibele woningen. Ook gemeentelijke accommodaties verduurzamen zoals sportpark de Bosberg in Swalmen. Inzetten op schone lucht, zodat Rivka een goede gezondheid kunnen opgroeien.

Laten we als kleine stad net als Rivka groot denken!

Voorzitter. Nu bespreek ik ons tweede speerpunt: kansengelijkheid. Ik stel u voor aan Sandra. Sandra is 37 jaar oud en woont in de Donderberg. Sandra werkt in de peuteropvang, helpt vaak mee in het onderwijs en zet zich in voor haar wijk. Zij werkt beroepsmatig graag met kinderen met leerachterstanden (VVE). Daarnaast wil ze kinderen uit de wijk plezier geven door activiteiten te organiseren zoals straatspeeldagen. Haar motivatie is haar liefde voor kinderen én het streven om kinderen een kansrijke start te geven ongeacht wie je bent. Zij wordt zo nu en dan geconfronteerd met kinderen in kwetsbare situaties.

Het is onacceptabel dat in sommige wijken nog heel veel kinderen opgroeien in een kansarme situatie. Hoe kunnen we Sandra ondersteunen in haar ideaal om kinderen uit Roermond een kansrijke start te bieden?

Onze blik op de toekomst: een kansrijker Roermond. Wij willen dat kinderen uit bijv. Donderberg, Kemp, Boukoul en ‘t Veld vanaf dag één in Roermond een vliegende start hebben. Dit betekent een goede opvoedondersteuning, toegang tot bibliotheek Bibliorura en BoekStart én goede schoolgebouwen zoals ‘t Mozaïek in de Kemp en de Synergieschool in de Kapel. Een kansrijke start betekent ook het radicaal aanpakken van kinderarmoede. Alle kinderen in Roermond moeten wat D66 betreft kunnen sporten, genieten van kunst en cultuur én met een volle maag en schone kleding naar school komen.

Kansrijk betekent voor ons ook dat kinderen, jongeren en volwassenen zichzelf kunnen zijn en zich ontplooien in ieders tempo. Integrale kindcentra en een MBO-campus kunnen hieraan een bijdrage leveren. Als gemeente Roermond blijven we wat D66 betreft ook Regenbooggemeente. Gay soos Roermond en OUCH ZO zijn mooie initiatieven. Het is schrijnend om verhalen te horen van

jongeren dat ze zich niet veilig voelen. In Roermond moet iedereen zich veilig voelen!

Gelijke kansen betekent ook dat vrouwenrechten geborgd worden. Meisjes en vrouwen verdienen net zoveel kansen op een economisch kansrijk bestaan en moeten opgroeien in een veilige omgeving. We juichen activiteiten van Maximina, FAM! en bijv. de Roermondse vrouwenraad toe. Ook zijn we blij dat Roermond op initiatief van D66 deelneemt aan ‘Orange the World’.

Een kansrijke start betekent ook dat nieuwkomers vanaf dag één meedoen in de samenleving. Zo sprak ik met Mohamed 25 jaar oud uit Syrië en wonend in de binnenstad van Roermond. Hij is inmiddels 3 jaar in Nederland, leert de Nederlandse taal, volgt een opleiding en doet vrijwilligerswerk. Hij is dankbaar dat hij in Roermond mag wonen. Wel is het naar eigen zeggen soms lastig om met verschillende hulpverleners te werken, ver van zijn familie te wonen en om geaccepteerd te worden in de gemeenschap. Als gemeente moeten we Mohamed en alle anderen die zich inzetten voor Roermond een kansrijke start bieden. Door ze een dak boven hun hoofd te bieden, taalles te laten volgen en passend werk en/of opleiding te geven. Wij willen inburgeringsplannen met perspectief op een kansrijk bestaan in Nederland.

Laten we net als Sandra en Mohamed keihard blijven werken aan een eerlijke en gelijke start voor iedereen in Roermond!

Voorzitter. Tot slot stel ik u voor aan Sissy én Marjon. Sissy is horecaondernemer en Marjon heeft een modezaak. Beide ondernemers kenmerken zich door hun ondernemerstalent, optimisme en wilskracht. Tijdens de lockdown bleef Sissy positief ingesteld en vastberaden. In de (vries)kou zat ze buiten om koffie en lekkere versnaperingen te verkopen. Daarnaast droeg ze bij aan Come Together Roermond, organiseert zij wandelarrangementen en biedt ze een podium aan kunstenaars uit Roermond. Marjon zet zich o.a. via BIZ binnenstad in om Roermond nog meer op de kaart te zetten. Ze heeft inspirerende ideeën over samenwerking en het benutten van kansen met betrekking tot erfgoed, toerisme en dienstverlening.

Hoe kunnen we ondernemers zoals Sissy en Marjon ondersteunen als ondernemer in Roermond?

Onze blik op de toekomst: een onderscheidende economie. Wij willen een belevingsgerichte binnenstad met ruimte voor ontmoeting, functievermenging en meer regelluwe zones. We zijn zuinig op het cultureel erfgoed. We stimuleren groenvoorziening ter bevordering van de leefbaarheid en ter vermindering van de hittestress. We maken ruimte voor kunst in de openbare ruimte en we staan klaar voor creatieve ondernemers en kunstenaars. Bij Roermond hoort een Oranjerie met een (boven)regionale aantrekkingskracht. Wij staan zij aan zij met ondernemers en denken in mogelijkheden. We stimuleren startende ondernemers met bijvoorbeeld lastenverlaging en tariefdifferentiatie. Wij willen een degelijk wijken- en kernenbeleid met oog voor wijkeconomie. Bij een onderscheidende economie hoort ook een woningmarkt met aanbod voor iedereen.

Voorzitter. Ik ga afronden. Roermond bestaat uit circa 58.000 inwoners. Heel veel Roermondenaren zetten zich net als Rivka, Sandra, Mohamed, Sissy en Marjon in voor ons geliefde Roermond. Hoe kunnen wij in Roermond ervoor zorgen dat Rivka en generatiegenoten een duurzame toekomst hebben? Hoe kunnen we Sandra ondersteunen in haar ideaal om kinderen uit Roermond een kansrijke start te bieden? Hoe kunnen we Mohamed vanaf dag 1 mee laten doen en zich thuis laten voelen in Nederland? En hoe kunnen we ondernemers zoals Sissy en Marjon ondersteunen om te excelleren bij hun geweldige inzet voor Roermond? D66 heeft hier voorstellen voor.

Voorzitter. D66 Roermond staat voor een politiek die niet volgt, maar leidt en vooruitziet. Een politiek die niet schreeuwt, maar luistert. Een politiek die niet terugkijkt, maar vooruitkijkt. D66 is positief en staat midden in de samenleving. Wij laten iedereen vrij maar niemand vallen.