Kritiek op schaderegeling overheid voor wateroverlast Limburg

Foto: Roermond Nieuws

Nieuws.nl -

Vier maanden na de overstromingen in Limburg klinkt kritiek op de schaderegeling van de overheid. “Er is nog geen cent uitgekeerd”, verklaarde burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer.

Na de gebeurtenis zette het demissionaire kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in om schade te vergoeden die niet verzekerbaar was. Overvloedige regenval is wel te verzekeren, maar overstromingen door de Maas en andere rivieren hier in het algemeen niet.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de schaderegeling uit. Burgemeester Prevoo ziet bij de instantie een gebrek aan doorzettingsvermogen. Hij wil verder dat de aanmeldingstermijn voor de regeling wordt verlengd “tot alle schade is afgewikkeld”. De termijn loopt nu op 15 december af.

Ook Michael Faure, hoogleraar verzekeringsrecht aan de Universiteit van Maastricht, uitte kritiek op de uitvoering van de schaderegeling. Die is volgens hem vrij bureaucratisch. Bovendien wijst hij erop dat de RVO geen ervaring met uitkeringen heeft in tegenstelling tot verzekeraars.

Het Verbond van Verzekeraars schat dat ze 160 miljoen euro tot 250 miljoen euro schade moet vergoeden. Ongeveer 30 procent van de particuliere schade en zo’n 50 procent van de claims van bedrijven moet nog worden afgewikkeld, zei Geeke Feiter-Van Heuvelen van het Verbond van Verzekeraars.

De extreme wateroverlast in het zuiden heeft rond de 1,8 miljard euro aan schade veroorzaakt. Volgens Faure moet de overheid zorgen dat schade door overstromingen verplicht kan worden verzekerd. In landen als België, Frankrijk, Spanje en Noorwegen is dat al zo en werkt dat goed, zei hij.

Deskundigen waarschuwen dat in de toekomst vaker dergelijke natuuroverlast zal voor komen door klimaatverandering. De provincie Limburg zegt dat 1,2 miljard euro nodig is om de provincie klimaatbestendig te maken. Er zal veel meer moeten worden ingezet op aanpassing hieraan, meent Josette van Wersch van het Waterschap Limburg.

 

Reacties