Opleiding tot Ervaringsdeskundige in Limburg groeit

Foto: MetGGZ

Maandag jl. is de tweede groep studenten gestart met de opleiding Sociaal Werk met ervaringsdeskundigheid. Vorig jaar werd het startsein voor deze opleiding gegeven door het samenwerkingsverband van Gilde Opleidingen, UWV, gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en verschillende zorg- en welzijnsaanbieders in Limburg omdat er binnen de zorg steeds meer vraag is naar gekwalificeerde ervaringsdeskundigen. Door de toenemende vraag naar ervaringsdeskundigheid sluiten zich ook steeds meer zorgaanbieders aan bij het samenwerkingsverband.

Groeiende vraag naar ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid wordt in de ggz al enige jaren ingezet maar ook in het bredere sociaal domein is er een groeiende vraag. Ervaringsdeskundigen herkennen de situatie van de hulpvragers als geen ander en zijn voor hen een grote bron van inspiratie en motivatie. Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan herstel en empowerment.

Opzet van de opleiding
In september vorig jaar is daarom de opleiding tot Ervaringsdeskundige bij Gilde Opleidingen in Roermond van start gegaan met 18 studenten. Het grootste deel hiervan heeft het eerste leerjaar inmiddels succesvol afgerond. De tweede lichting studenten, 13 in totaal, zijn gisteren gestart met de mbo niveau 4 opleiding Sociaal Werk aangevuld met lessen ervaringsdeskundigheid.

De lessen
worden verzorgd door zowel docenten als ervaringsdeskundigen. Vanaf de start van de opleiding gaan de studenten ook meteen aan de slag bij een van de zorgaanbieders van het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband
Gisteren hebben zich ook vijf nieuwe partners aangesloten bij het samenwerkingsverband dat hiermee wordt gevormd door Gilde Opleidingen, UWV, gemeenten Midden-Limburg, gemeenten Noord-Limburg, Mutsaersstichting, Moveoo, Leger des Heils, Confidence Twende, Care+, Incluzio Sociale Basis, Kr8tig, Pactum, Kl-iK, Hilzijn, Kinder en jeugdpraktijk de Roos en MET ggz.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen