Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) reserveert €55.6 miljoen aan EU-fondsen ten behoeve van projectaanvragen voor de Tweede Oproep

Foto: Interreg Maas-Rijn

Het Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) programma opent op 6 maart 2024 een nieuwe projectoproep.

De tweede projectoproep heeft betrekking op een breed scala aan onderwerpen en staat open voor initiatieven die één van de volgende onderwerpen samen met een grensoverschrijdend team aanpakken:
• Industriële transitie;
• Groene transformatie;
• Gezondere burgers;
• Toerisme in een hoogwaardige regio;
• Leven en werken zonder grenzen.

De financiering is bedoeld voor projecten die een positief effect hebben op de bovengenoemde
thematische gebieden. Om voor deze financiering in aanmerking te komen, moeten de
initiatieven een meerwaarde bieden voor de hele grensregio en bestaan uit een partnerschap
tussen ten minste twee van de drie programmalanden.

EU-subsidie van in totaal 125 miljoen euro
De komende jaren is in totaal 176 miljoen euro beschikbaar voor grensoverschrijdende
projecten, waarvan de EU 125 miljoen euro voor haar rekening neemt. Deze financiering komt
ten goede aan projecten in de regio. Het doel van het programma is om de kracht en het
potentieel van de regio over de grenzen heen te versterken.

Wat wordt er gefinancierd?
Zowel organisaties uit de privésector als overheidsorganisaties die grensoverschrijdend willen
samenwerken, kunnen een aanvraag indienen voor deze projectoproep. Specifiek kleine en
middelgrote ondernemingen worden ook vriendelijk uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Oproep tot het indienen van voorstellen
De aanvraag- en goedkeuringsprocedure verloopt in twee stappen: In de eerste procedure voor
het tonen van belangstelling (stap 1) wordt besloten welke projecten worden opgenomen in een
daaropvolgende volledige aanvraagprocedure (stap 2).

Het programma heeft een budget van 55,6 miljoen euro beschikbaar voor deze projectoproep.
Het EU-financieringspercentage is 50%. Verdere regionale cofinanciering kan worden
aangevraagd bij de respectieve programmapartners.

De wetstekst met verdere details over de procedure en vereisten is momenteel in voorbereiding
en zal worden gepubliceerd op de website van het programma. Informatie over de in te dienen
documenten en de vereiste inhoud voor stap 1 is ook te vinden op de website
https://www.interregmeuserhine.eu.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen