Grootschalige politiecontrole op de Maasplassen

Foto: Politie Basisteam Roermond

In samenwerking met onder andere de BOA’s, Gemeente Roermond, LX, team INFRA, GPT en het Drone Team, hield de politie zaterdag een grootschalige controle op het water van de Maasplassen rond Roermond. Deze interventie maakt deel uit van een bredere inspanning om de veiligheid en naleving van regels op het water te verbeteren.

Mooi weer gaat vaak hand in hand met het gebruik van alcohol en drugs, zo ook op het water. Het gebrek aan inschattingsvermogen wordt verlaagd door dit gebruik en brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Het doel van deze controle is het vergroten van de leefbaarheid én veiligheid op en om het water.
Meer handhaving op de Maasplassen is al langer wenselijk vanwege de toegenomen drukte en de daarbij horende risico’s voor zowel recreanten als milieu. De toegenomen drukte op en rond de Maasplassen en twee dodelijke ongevallen de afgelopen jaren zijn de directe aanleiding voor de handhavingsactie.
Tijdens de controle werden zowel recreatievaartuigen als vissers gecontroleerd. Bij zeventien alcoholcontroles bleken elf bestuurders positief onder de grenswaarde en één boven de grenswaarde. Verder werden diverse bekeuringen uitgedeeld voor onder andere het niet paraat hebben van reddingsvesten, brandblussers en vanwege overtreding van de snelheidslimiet. Ook werden diverse waarschuwingen gegeven voor het niet op orde of voorhanden hebben van papieren en vaarbewijzen. Tevens vond een aanhouding plaats voor een uitlevering.
Met deze controles hopen de politie en Gemeente Roermond niet alleen overtreders aan te pakken, maar ook een preventief effect te bewerkstelligen, zodat iedereen op een veilige en verantwoorde manier kan genieten van de Maasplassen.

De komende zomer zullen de diverse handhavingsteams nog zeker twee keer op deze manier in actie komen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen