Breaking news: Onno Hoes waarnemend Burgemeester van Roermond

nov 05 2022, 11:10 Laatste Nieuws
whatsapp image 2022 11 05 at 110501
Provincie Limburg - Gouverneur Emile Roemer heeft de heer Onno Hoes vandaag aangesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente Roermond. De heer Hoes heeft vanochtend met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Roermond kennis gemaakt en is daarna door de gouverneur beëdigd. Aansluitend heeft de heer Hoes de leden van het college ontmoet. Hij begint formeel in Roermond op dinsdag 15 november.
Aan voormalig burgemeester Rianne Donders is op haar verzoek met ingang van 1 november door de Kroon eervol ontslag verleend als burgemeester van Roermond.

Bestuurlijke ervaring

De gouverneur heeft de heer Hoes aangesteld tot waarnemend burgemeester van Roermond vanwege zijn grote bestuurlijke ervaring. Hij is verder goed bekend met de provincie Limburg en haar gemeentes. De heer Hoes is goed in staat om partijen bij elkaar te brengen.
Roemer: “Ik vertrouw erop dat waarnemend burgemeester Onno Hoes een goed functionerend en toekomstbestendig openbaar bestuur in de gemeente Roermond zal weten te bevorderen. Daarbij horen ook passende bestuurlijke verhoudingen. Met zijn ervaring is hem dat wel toevertrouwd. Ik wens hem voor de komende maanden veel succes en wijsheid toe.”
Waarnemend burgemeester Hoes van Roermond zal regelmatig verslag uitbrengen aan de gouverneur.
De heer Hoes zal het burgemeestersambt van Roermond uitoefenen tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester van Roermond. De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin 2023 worden opgestart. Vermoedelijk kan de nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester van Roermond in het derde kwartaal van 2023 zijn of haar werkzaamheden oppakken.

Over Onno Hoes

Onno Hoes was van 2002 tot 2010 gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant. Daarna vervulde hij van 2010 tot 2015 het burgemeestersambt in Maastricht. Van 2017 tot 2019 was hij waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. Daarnaast is hij vanaf 2015 zelfstandig ondernemer op het gebied van advies en begeleiding van bestuurlijke processen. Momenteel is hij vicevoorzitter van het hoofdbestuur van de VVD. Onno Hoes is 61 jaar en woont in Maastricht.

Minister geïnformeerd

De gouverneur heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vooraf geïnformeerd over de beoogde aanstelling van de heer Hoes tot waarnemend burgemeester van Roermond met ingang van 15 november 2022.