Gemeente Beesel neemt afscheid van Bob Vostermans en start zoektocht naar nieuwe burgemeester

jul 09 , 13:48 Laatste Nieuws
gemeentehuis beesel
De huidige burgemeester van Beesel - Bob Vostermans - wordt vanaf 1 oktober drager van de ambtsketting van de gemeente Peel en Maas. Voor de gemeente Beesel start hiermee de procedure voor het vinden van een nieuwe burgemeester. De verwachting is dat deze in het voorjaar van 2025 kan worden verwelkomd.
Voor de periode tussen het vertrek van Bob Vostermans en de komst van de nieuwe burgemeester, wordt een waarnemend burgemeester aangesteld. De fractievoorzitters van de politieke partijen hebben hierover gesproken met gouverneur Emile Roemer, die medio augustus met een voorstel komt.
Het wervingsproces omvat diverse stappen: Op 23 september worden de leden van de vertrouwenscommissie benoemd. In september/oktober wordt een profielschets opgesteld met input van inwoners. In oktober/november wordt de vacature geopend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In december beoordeelt de gouverneur de sollicitaties. Begin januari 2025 selecteert de vertrouwenscommissie kandidaten voor gespreksrondes, die medio januari plaatsvinden. In februari volgt een aanbevelingsvergadering door de gemeenteraad, waarna de minister de procedure afrondt. Begin mei 2025 zal de nieuwe burgemeester geïnstalleerd en beëdigd worden.