Gemeente presenteert gebiedsprofiel voor levendig Swalmen

jul 09 , 10:57 Laatste Nieuws
screenshot 20240709 105401 photos
Het centrum van Swalmen is een levendige mix van winkels, horeca, wonen en ontmoetingsplaatsen, dat de afgelopen jaren aanzienlijke veranderingen heeft ondergaan.
In samenwerking met de inwoners van Swalmen heeft de Gemeente Roermond de afgelopen maanden gekeken naar manieren om het centrum leefbaar en dynamisch te houden. Dit gezamenlijke proces heeft geresulteerd in een plan dat niet alleen de sterke punten van het centrum benadrukt, maar ook de gebieden identificeert die verbetering behoeven, zowel op korte als lange termijn. Belangrijke pijlers hierbij zijn het behouden en versterken van de landschappelijke beleving, het dorpse karakter en het ondersteunen van evenementen.
Het gebiedsprofiel biedt een gedetailleerde aanpak voor het aanpakken van de uitdagingen in het dorp, en schetst nieuwe ideeën en mogelijkheden voor Swalmen tot 2030. Om het dorpshart toekomstbestendig te maken, richt de Gemeente Roermond zich op de optimalisatie van de mix van functies, diversiteit in winkelvoorzieningen en de algehele inrichting van de openbare ruimte. Met het centrum van Swalmen als middelpunt, wordt de nadruk gelegd op het verbeteren van de leefbaarheid, vergroening, verduurzaming en het verminderen van hittestress. Daarnaast zijn oplossingen onderzocht voor betere verkeersverbindingen en het stimuleren van welzijn door ontmoeting, spelen en bewegen.
Cruciale aandachtspunten zijn onder andere het integreren van een integrale benadering voor een toekomstbestendig centrum van Swalmen, en het realiseren van kansrijke ontwikkelingen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd ter bevordering van de leefbaarheid. Versterking van de relatie tussen het dorp en de Swalm door landschapsverbeteringen, het vergroenen van versteende gebieden om de verblijfskwaliteit te verhogen, en het vinden van een nieuwe economische balans in het centrum door herlocatie van de supermarkt. Actieve aanpak van leegstand om de vitaliteit van het dorpshart te versterken.
Lees hier het volledige gebiedsprofiel.