Informatie over de voortgang in het formatieproces in Roermond

apr 22 2022, 21:50 Laatste Nieuws
vlcsnap 2021 03 30 15h06m30s184
Op 6 april 2022 heb ik mijn eindrapport als informateur aangeboden en op 8 april 2022 heb ik een bericht aan de Gemeenteraad en de pers verstuurd. Vanaf dat moment is de informatiefase overgegaan naar de formatie. Aangezien dit moment op de dag van vandaag 2 weken geleden is, wil ik de Gemeenteraad graag kort informeren over de voortgang in het formatieproces.
In het verlengde van mijn rapportages als informateur, meld ik dat er ook in de formatiefase tussen LVR, GL, CDA, VVD en mij een prettige en goede sfeer heerst. Snel na 8 april zijn er gesprekken gevoerd om keuzes te maken over het formatieproces an sich. Als uitgangspunt wordt een coalitieakkoord op hoofdlijnen opgesteld, met op onderdelen of thema’s een verdieping en/of detaillering waar gewenst. Vervolgens is met de inhoud gestart. Met hulp van het team dat de formatie ambtelijk bijstaat, is een vergelijk op alle thema’s van de 4 verkiezingsprogramma’s gemaakt. Ook is er gestart met een verdieping te maken om duidelijke overeenkomsten, tegenstellingen en eventuele keuzes scherp neer te zetten. Daarnaast wordt gewerkt aan een tekstueel inhoudelijk voorlopig ontwerp van een coalitieprogramma. Het is gepland om dit eind komende week aan de formerende partijen voor te leggen.
Parallel hieraan zijn bij de ambtelijke organisatie documenten opgevraagd om trends en ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen mee te kunnen nemen in de verdere afwegingen en keuzes die nog moeten worden gemaakt. Op het moment dat er ook enkele gevraagde kaders/scenario’s op financieel- en organisatiegebied zijn aangeleverd, wordt dit ook toegevoegd zodat doorgegroeid kan worden naar een concept ontwerp. Daarna kan dit met de noodzakelijke gesprekken en goede discussies evolueren naar een “totaalpakket” waarna de puntjes op de i kunnen worden gezet. Daarnaast wordt separaat aan de inhoud, ook gewerkt aan de onderlinge sfeer en relatie. Het is op dit moment nog lastig om een definitief eindpunt van de formatie te bepalen. Als formateur blijf ik sturen op “de relaxte vaart” en die is nog steeds aanwezig. Er mag echter niet uit het oog worden verloren dat dit “een echte open (in)formatie” is, na perioden waarin op grote lijnen werd voortborduurt op een vorige coalitie. Daarnaast kenmerken de afgelopen en komende weken zich met veel bijzondere dagen. Maar nogmaals; er is een goede, prettige sfeer en er wordt met hard werken gemikt op een coalitieakkoord eind mei.
Tot slot wil ik in lijn met mijn tussen- en eindrapportage als informateur samen met de vier partijen bekijken of en hoe op welke thema’s die in het coalitieakkoord gaan landen, de beoogde oppositiepartijen input en/of reflectie wordt gevraagd. Tevens zal ik hetgeen in de informatiefase bij alle partijen over het vergaderstelsel is opgehaald, samen met de raadsgriffier gaan analyseren en op basis daarvan enkele concrete voorstellen voorleggen aan alle partijen, de Raadsvoorzitter en het Presidium.
Voor diegene die in de komende 2 weken enkele dagen genieten van vakantie, een fijne vakantie gewenst!
Vriendelijke groet,
Dirk Franssen
Formateur