Reuzenberenklauw vorm gevaar voor gezondheid en dijken

jul 09 , 7:32 Laatste Nieuws
screenshot 20240709 072808 google
De reuzenberenklauw produceert veel zaadjes. Voor mensen kan het sap tot verbranding van de huid leiden.
De reuzenberenklauw is een bekende en beruchte plant die regelmatig opduikt in Nederland. Deze invasieve exoot vormt niet alleen een gevaar voor de gezondheid van mensen, maar kan ook de stabiliteit van dijken aantasten en de ecologische balans verstoren.
In het dagelijks beheer van dijken, watergangen en buffers komt Waterschap Limburg regelmatig invasieve exoten tegen, waaronder de reuzenberenklauw. De plant verspreidt zich snel door de vele zaadjes die het produceert, en het sap kan ernstige brandwonden veroorzaken bij contact met de huid.
Naast de reuzenberenklauw zijn er andere exoten die problemen veroorzaken. Deze planten en dieren kunnen de waterafvoer belemmeren en de ecologische ontwikkeling verstoren. Het is belangrijk om deze soorten in de gaten te houden en te melden als ze worden gesignaleerd.
Heeft u een exoot of andere bijzondere flora en fauna gezien? Meld dit dan viawaarneming.nl. Meer informatie over exoten is te vinden op dewebsitevan Waterschap Limburg.