Stil protest AZC Baexem op Human Rights Day

dec 10 2020, 21:34 Laatste Nieuws
photo 2020 12 10 19 42 57
Waar: AZC Baexem, Exaeten 1, Baexem - Tijd: tussen 13.00 en 15.00 Donderdag 10 december
Waarom: om aandacht te vragen aan de lange wachttijden bij de IND
Wie: een grote groep Iraanse en Afghaanse asielzoekers samen met prot. kerkleden, predikant.
photo 2020 12 10 19 42 18
Het is meer dan twee jaar geleden dat de groep Iraanse asielzoekers asiel hebben aangevraagd bij de IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst) en ze zijn nog steeds aan het wachten en kijken wanhopig uit naar hun eerste interview. In eerste instantie heeft de IND hen laten weten dat het asielzoekersproces ongeveer zes maanden in beslag zou nemen maar de daaropvolgende aankondiging van de Immigratiedienst gaf aan dat de wachttijd voor het interview 42 weken was.
photo 2020 12 10 19 42 21
De pandemie van Corona veroorzaakte meer vertraging in het werkproces van de IND. De hele tijd hebben ze oprecht de beloften van de IND aanvaard en leefden ze geduldig met veel tekortkomingen. Na de asielprotesten voor het parlement en nadat de vertegenwoordigers en functionarissen van de IND de centra van de asielzoekers hadden bezocht werd er aangekondigd dat alle achterstallige gevallen, waarvan er meer dan 15.000 zijn, voor eind 2020 zullen worden behandeld.
photo 2020 12 10 19 42 24
Helaas heeft de IND geen consequent beleid ten uitvoer gebracht en is het soms in strijd met haar eigen eerdere verklaringen. Deze laatste belofte werd niet nagekomen en de IND zond simpelweg een brief en verklaarde dat ze niet in staat was haar doelen te bereiken en liet de asielzoekers opnieuw in wanhoop en onzekerheid. In deze tijd moeten zelfs degenen die door onervaren functionarissen op verschillende en soms nieuwe manieren geïnterviewd zijn, wachten op een herinterview of verdere evaluatie van hun zaak. Er zijn vragen die ons bezig hielden en we vragen de IND om deze te beantwoorden:
photo 2020 12 10 19 42 52
1. Waarom hebben nieuwe asielzoekers die zich na april 2020 hebben aangemeld voorrang gekregen op de 15.350 asielaanvragen die al zijn ingediend?
2. Het komt regelmatig voor dat asielzoekers geïnterviewd worden door mensen met onvoldoende ervaring. Wat is de reden van deze nalatigheid?
3. De mogelijkheid om hierover formeel een klacht in te dienen is nu ook geblokkeerd. Beseft u dat wij ons nu dus nergens meer op kunnen beroepen? Nu zijn we wat de procedure betreft dus helemaal zonder rechten. Hoe is dat mogelijk in een rechtsstaat?
4. Toen wij asiel aanvroegen werden wij door Nederland op de hoogte gesteld: hier is een land waar gelijkheid en rechtvaardigheid een integraal onderdeel zijn van het collectieve leven. De IND behandelt asielzoekers echter op een discriminerende manier en er is
geen rechtvaardiging voor deze stap. Waarom moeten Iraanse asielzoekers na twee jaar wachten opnieuw met onzekerheid en wanhoop worden geconfronteerd?
5. Waarom heeft de IND deze kwesties niet duidelijk vermeld? Wij constateren dat er duidelijk sprake is van een ongelijkheid in de wachttijd van tot het interview, de manier van het interview en het resultaat van het interview.
photo 2020 12 10 19 43 00
De inhoud van deze brief is bedoeld als steun voor alle Iraanse asielzoekers en wordt als petitie ook aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland. Eerder zijn op andere plaatsen in Nederland al stille protesten uitgevoerd door groepen Iraanse AZC’ers, oa in Zutphen.
photo 2020 12 10 19 42 57
We eisen eerlijkheid in woord en gedrag van de IND. We vragen u dringend om ervoor te zorgen dat de IND deze Iraanse asielaanvragen zo snel mogelijk volgens een vooraf ingesteld tijdschema en met rechtvaardigheid en eerlijkheid zal behandelen.
photo 2020 12 10 19 43 03
Als Protestantse Gemeente Roermond staan wij pal achter deze mensen en hun vraag. Hun wachttijd en situatie en onzekerheid is INHUMAAN! Daarom protesteren wij mee met hen op deze dag van Human Rights Day.
photo 2020 12 10 19 43 08
photo 2020 12 10 19 43 12
photo 2020 12 10 19 43 15