Upgrade Jo Gerrishal tot gemeentelijke topsportlocatie

jul 10 , 9:15 Laatste Nieuws
jo gerrishal
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Jo Gerrishal te upgraden tot een topsportlocatie. Dit biedt de gemeente Roermond een hoogwaardige speel- en trainingslocatie voor zowel huidige als toekomstige topsportverenigingen, terwijl ook amateursportverenigingen en de breedtesport hiervan profiteren.
Momenteel spelen de Tigers Roermond en YZR Fermonia Boys in de Jo Gerrishal. De Tigers zullen komend seizoen deelnemen aan de Champions League Futsal op Europees niveau, en de Fermonia Boys gaan in de eredivisie spelen, het hoogste niveau in Nederland. Ook eredivisie-volleybalclub Numidia VC Limax zal vanaf het komende volleybalseizoen in de Jo Gerrishal actief zijn en eveneens op Europees niveau spelen. De gemeente is trots om deze verenigingen te kunnen behouden.
Bij een hoger speelniveau stellen nationale bonden hogere eisen aan sportaccommodaties. In overleg met de clubs zijn de nodige aanpassingen aan de sporthal besproken. De upgrade omvat verbeteringen van de faciliteiten en technische voorzieningen in de hoofdzaal. Ook wordt de Jo Gerris Business Lounge gerealiseerd, een ontmoetingsplek voor ondernemers die de sport ondersteunen. De werkzaamheden moeten in het najaar voltooid zijn, en de gemeente bereidt in overleg met de gebruikers de uitvoering voor.
Deze kwaliteitsimpuls biedt kansen voor zowel topsport als breedtesport. De vernieuwde Jo Gerrishal zal niet alleen topsporters, maar ook vrijetijdssporters van verschillende disciplines ten goede komen. De sportlocatie fungeert als ontmoetingsplek waar sporters, verenigingen en supporters met diverse achtergronden en culturen samenkomen. Dit past binnen de visie van het college om te investeren in de kwaliteit van de hal als sport- en ontmoetingsvoorziening voor gebruikers op allerlei sportniveaus.