Urgenda en LTO helpen boeren met korting aan biodiverse akkers

jun 15 2023, 10:56 Laatste Nieuws
biodiverseakker
Boeren kunnen hun akkers na de oogst dit jaar goedkoper dan anders inzaaien met bloemrijke zadenmengsels. Die zijn goed voor de biodiversiteit en het klimaat, zegt duurzaamheidsorganisatie Urgenda, die samen met boerenorganisatie LTO een actie heeft opgezet om akkerbouwers zo’n 40 procent korting te geven op duurder zaaigoed, dat beter is voor de biodiversiteit. Een bijkomend voordeel is dat op akkers die tijdelijk beplant zijn geweest met de bewuste planten daarna minder (kunst)mest nodig is.
Het gaat om zogeheten groenbemesters, ook wel vanggewassen genoemd. Die kunnen boeren na het oogsten van hun landbouwgewassen zaaien om hun bodem te beschermen tegen zon, regen en wind. De plantjes leggen bovendien stikstof vast. Volgens Urgenda hadden Zeeuwse akkerbouwers die al meededen aan een proef in de teelt die volgde gemiddeld 20 procent minder kunstmest en 24 procent minder dierlijke mest nodig.
“Ook is de ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit verbeterd, en draagt het mengsel bij aan een gezondere bodem en betere waterberging”, somt de organisatie de andere voordelen op.
De korting die boeren krijgen, komt er dankzij donaties. Voor de eerste 1000 hectare trekken de provincies Limburg en Flevoland de portemonnee, samen met de donateurs van Urgenda zelf. Om meer akkers in te kunnen zaaien, is een crowdfundingactie begonnen.
Het is een regeling “zonder ingewikkeld papierwerk, maar met concreet resultaat”, legt Urgenda uit. “Iedereen wil wat van boeren, maar subsidies zijn ingewikkeld en komen vaak bij adviseurs terecht”, stelt de organisatie. Die zette eerder al samen met LTO een actie op voor kruidenrijke graslanden op melkveebedrijven.