Cuypershuis mooier dan ooit

Foto:

OBJECT MET EEN VERHAAL | Drieluik met familiewapens

In de ruimte ‘Thuis bij Cuypers’ hangt een geschilderd drieluik, met de luiken dicht! Juist de achterkant van de zijluiken zijn bijzonder omdat hier de familiewapens Cuypers en Alberdingk Thijm zijn te zien.
Het drieluik is een kopie naar een origineel dat in 1518 werd geschilderd in het atelier van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Waarom de kopie is gemaakt is niet bekend. Wat we wel weten is dat het schilderij bij Pierre Cuypers in de smaak viel: met de familiewapens voegde hij er iets persoonlijks aan toe. Niet voor niets is het werk altijd in de familie gebleven.
Tijdens het eerste Cuypersweekend in 2012 is het schilderij door Pierre Cuypers jr. namens de familie overgedragen aan het Cuypershuis. Het is afkomstig uit het legaat van zijn moeder, mevrouw E. Cuypers-Kneepkens. Met bijdragen van vele particulieren, bij elkaar gebracht met een crowdfundingactie in 2012, kon het worden gerestaureerd. Sindsdien is het drieluik weer terug op de plek waar het is gemaakt en wordt het getoond in samenhang met andere voorwerpen uit Cuypers’ woonomgeving.