Veel werk in natuurgebieden na de overstroming

Foto:

Nu het water zich begint terug te trekken, zijn de gevolgen van de overstromingen
goed te zien. Overal slib, weggespoelde oevers, modder en enorme hoeveelheden
drijfvuil. Natuurlijk wil Het Limburgs Landschap zo snel mogelijk de grote grazers
weer de gebieden in brengen waar ze thuishoren. Natuurgebieden moeten ook weer
veilig zijn voor bezoekers. Terreinen zijn nu kletsnat en zompig soms zelfs inclusief
drijfzand. Verder hangen bomen scheef of ze hebben losse takken, zeker ook in de
hellingbossen in Zuid-Limburg. Hierdoor kunnen verraderlijke en gevaarlijke situaties
ontstaan. Denk aan uw veiligheid, neem geen risico! Daarom zijn de poorten van
sommige gebieden in het Maasdal de komende tijd nog afgesloten.
Het team van Het Limburgs Landschap is meteen begonnen met de inspectie van de
terreinen die al drooggevallen zijn. Kapotte hekken en afrasteringen worden gerepareerd
zodat de Koniks en Galloways het terrein weer in kunnen. Omwonenden en bezoekers zal
de stank opvallen van de modder en de rottende kadavers van vissen en verdronken kleine
zoogdieren. Het is onmogelijk die allemaal weg te halen. Dat doet de natuur zelf.

Opruimers gevraagd
Als een gebied weer begaanbaar en veilig is, gaan de hekken open. Bezoekers zal het vele
drijfvuil opvallen wat achtergebleven is. Het organische materiaal mag blijven liggen, al de
rotzooi moet nog weggehaald worden. Van koelkasten tot boomstammen, van plastic tot
olievaten en zelfs auto’s liggen in de natuurgebieden. Er hebben zich al meerdere groepen
gemeld om mee te helpen opruimen. Omwille van veiligheid voor mens en dier vinden
opruimacties alleen gecoördineerd plaats. Dus vraagt Limburgs Landschap nadrukkelijk om
niet op eigen gelegenheid naar de gebieden te komen. Mensen die mee willen helpen
kunnen terecht op https://maascleanup.nl/actie/limburg-onder-water. Hier komen vanaf
volgende week acties op korte termijn in te staan.