Excursie Landgoed Exaten en Haelens beekdal

Foto:

Op vrijdagavond 20 mei organiseert Het Limburgs Landschap een publieksexcursie door
Landgoed Exaten in het Haelens beekdal. Voor de aanleg van de weg van Weert naar
Roermond vormde dit één geheel met de Beegderheide. De bossen met lanen, de
meanderende beek en de historische boerderijen vormen het decor van deze
publieksexcursie.

Recht en krom
De Haelense beek slingert nu ook weer door het beekdal. In de tweede helft van de 20 e eeuw
werd de beek recht getrokken om zo ten behoeve van de landbouw het water sneller af te
kunnen voeren. Rond de eeuwwisseling kreeg de beek weer haar oorspronkelijk loop terug en
kon vrij gaan meanderen. De beek heeft weer vrij spel op ruige beekdalgraslanden. Op de
overgang naar de hogere gronden liggen historische boerderijen als de Stockxhof, de
Exatenhof, akkercomplexen, lanen met beuk en Amerikaanse eik en verder naald- en
eikenbossen. Van het natte beekdal naar de droge bossen, variatie troef. Gestart zal worden
met een kort bezoek bij kasteel Exaten, met een bouwjaar van 1329.

Publieksexcursie
De excursie start op vrijdagavond 20 mei om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de
Baexemerweg 2, 6085 NR Horn [te bereiken vanaf de Napoleonsbaan, afslag N280, richting
Weert. Hier niet de N 280 oprijden, maar rechtdoor de doodlopende weg (en fietspad) inrijden
(uiteindelijk richting boerderij Exaten), tot aan de parkeerplaats (in het bos). De excursie zal
ongeveer 2 uur duren. Aanmelden voor deze excursie is verplicht [vol=vol] via

www.limburgs-landschap.nl/kalender

Cookieinstellingen