Supermarktmedewerkers testen nieuw bordspel om competenties van de toekomst te ontwikkelen

Foto: ElasticComputeFarm via Pixabay

P E R S B E R I C H T  – Is het mogelijk om competenties van supermarkt-medewerkers te ontwikkelen door samen een bordspel te spelen? Deze vraag staat op 23 september centraal bij de testmiddag van het Future proof retail spel bij Jan Linders in Roermond. Samen met medewerkers en studenten van Zuyd Hogeschool wordt het spel deze middag getest.

Het Retail Innovation Centre (RIC) in Roermond helpt retailers met retail innovatie. Als living lab neemt het RIC samen met Zuyd Hogeschool en Gilde Opleidingen deel aan het landelijke onderzoek Future-Proof Retail (www.futureproofretail.nl), waarbin- nen initiatieven uit verschillende regio’s gebundeld worden, onder leiding van De Haagse Hogeschool. In dit onderzoek wordt onderzocht welke competenties/skills re- tailers moeten hebben om nu en in de toekomst blijvend succesvol te zijn. In het bre- dere (internationale) beroepenveld wordt veelal gewerkt met 21st century skills: competenties die elke werkende nodig heeft voor de toekomst. Maar hoe zien deze skills er concreet uit wanneer er wordt gekeken vanuit de specifieke uitdagingen in de retail? En aan welke vaardigheden hebben ondernemers en medewerkers zelf behoef- te? Dit wordt onderzocht in zogeheten retail labs in Den Haag, Rotterdam, Delft, Rijs- wijk, Voorburg, Assen, Meppel, Leeuwarden, Eindhoven en Roermond.

Vanuit het RIC is in dit onderzoek vooral ingezoomd op de foodretailer. De toekomst van de supermarkt ziet er heel anders uit, denk aan kassaloze winkels, meer combi- natie met horeca activiteiten en beleving maar ook een toename van de online com- ponent. Zuyd Hogeschool heeft in een aantal interactieve sessies met foodretailers samen bepaald wat volgens hen de belangrijke competenties zijn van de medewerker van de toekomst. De uitkomsten van deze sessies zijn vervolgens ook getoetst bij medewerkers van de foodretailers. Alle opgehaald input heeft geresulteerd in een bordspel dat is ontwikkeld samen met het bedrijf Gastologie. Voordat het spel wordt gelanceerd tijdens de Dutch Design Week wordt het eerst getest bij een aantal foodre- tailers die ook in de eerste fase hebben meegedacht. In de bijgevoegde infographic zijn alle stappen in het traject te zien.

Over het Retail Innovation Centre:

Het RIC, een initiatief van de Gemeente Roermond, MKB Limburg, Gilde opleidingen, Provincie Limburg en Keyport, is hét kennis- en expertise centrum voor retail innova- tie in Limburg waar ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken. Door te kie- zen voor een fysieke locatie in het centrum van Roermond wordt de drempel voor on- dernemers om kennis te maken met het RIC zo laag mogelijk gemaakt. Het RIC is een one-stop-shop voor retail innovatie. Ondernemers kunnen er terecht voor informatie, succesvolle praktijkvoorbeelden, grasduinen in vakliteratuur en er worden brainstorm- sessies, workshops en bijeenkomsten georganiseerd. De ondernemersbehoefte is lei- dend voor de inhoud van de activiteiten.

Meer info : www.riclimburg.nl

4
8

 

 

 

 

3

FEBRUARI 2019

Tweede sessie met foodretalers, onderwijs en overheid verdieping en prioritering van de competenties.

Uitkomst; op basis van deze input is Gilde bezig in landelijk project om kwalificatie dossiers voor MBO retail student te herijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

SEPTEMBER 2018

Start Instore Future Lab; Sessies met alle betrokken partijen.

Toetsing van de geprioriteerde competenties bij retailmedewerkers. Uitkomst: hospitality, verkoop- technieken, productkennis en passie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

MEI 2019

Ontwikkeling tool door professionals, docenten en studenten voor het ontwikkelen van deze competenties

= bordspel.

SEPTEMBER 2019

Instore Future Lab Roadshow.

Bij de Limburgse food retailers worden pizza sessies georganiseerd, tijdens deze sessies spelen studenten het spel met de medewerkers van de retailers.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

JULI – AUGUSTUS 2019

Productie bordspel.

 

 

 

OKTOBER 2019

9

Foodretail event Dutch Design Week

waar de uitkomsten en het spel gepresenteerd wordt aan alle Limburg- se food retailers.

 

 

 

 

2

NOVEMBER 2018

Eerste sessie met foodretailers, onderwijs en overheid ophalen competenties retail medewerker van de toekomst.

JUNI – JULI 2019

6

Toetsing prototype bordspel door studenten Zuyd bij twee foodretailers.

 

 

WWW.RICLIMBURG.NL

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden